T. G. Masaryk a hrobaři jeho ideálů

14. září 2017 | 08.49 |

T. G. Masaryk a hrobaři jeho ideálů

.Pavel Havlíček

.

T.G.Masaryk

.

Dne 14. září 2017 vzpomínáme 80. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Byl nejen skvělým státníkem, ale i filozofem, v celém světě uznávaným pro své odborné i lidské kvality. Ale především byl čestným a příkladným člověkem, jenž určoval mravní a morální rozměr naší nové rodící se vlasti, a lidé jej pro jeho vlastnosti doslova zbožňovali. Dával nám velkou naději, že se podaří utvořit ve středu Evropy demokratický stát, který by mohl být příkladem pro všechny státy světa.  S ním v čele jsme měli skvělé vyhlídky do budoucnosti.  Naše mladá republika měla k tomu všechny předpoklady, jak geopolitické, tak i z hlediska ekonomického i lidského potenciálu. Masarykova nesmírná popularita, vysoká vzdělanost, odbornost i osobní charisma mu zaručovaly, že se všichni naši občané budou snažit naplnit jeho vznešené ideje, a budou se snažit je dovést ke konečnému naplnění, jež by znamenalo záruku šťastného života nejen pro jeho současníky, ale i pro mnoho dalších pokolení.

Masaryk říkal, že republika bude potřebovat zhruba 50 let k tomu, aby se stabilizovala. Pak už by prý o ni strach neměl... Bohužel, nebylo to dopřáno nejen jemu, ale ani nám všem. Veškeré slibné vyhlídky zhatila nejprve mnichovská zrada, pak protektorát Böhmen und Mähren, a nakonec 2. světová válka, po níž se naše země stala válečnou kořistí Sovětského svazu, který se jí zmocnil na 20 let, aby pak její zkázu dovršil ozbrojeným napadením naší země v roce 1968. Následná léta normalizace pak jen stvrdila smutný osud, jímž je naše země neustále pronásledována.
.
Když před 80 lety prezident Masaryk zemřel, provázely jej na poslední cestě milióny zarmoucených občanů. Pro něj však bylo dobře, že se nedočkal hořkého konce svého velkého snu. A byl to konec tak smutný, jako když zemře mladá, krásná dvacetiletá dívka...
.
Zemřel jeden z největších velikánů naší historie, ale dodnes mu nesmírně vděčíme za to, co ve svém životě dokázal. Nikdo z našich současných politiků, vedoucích naši zemi do záhuby, si podobnou úctu nezaslouží. A ani to zatím nevypadá, že bychom u nás ještě někdy našli prezidenta, kterého by lidé takto milovali.
 .
Jiskřička naděje na obnovu masarykovských tradic, která nám zasvitla v roce 1989, byla bohužel velmi brzy uhašena. Stihli jsme však dostat náš stát zpět do západní Evropy, kam svými tradicemi dávno patří. Vstoupili jsme do NATO a stali se členy Evropské unie.
 .
Jsme-li členy jistého uskupení, máme právo mít k jeho fungování oprávněné výhrady, ale nemůžeme si v něm počínat jako zakuklený agent KGB.
Na jedné straně premiér Sobotka vypadá jako šprt Mazánek, který se bojí říci bruselským byrokratům do očí, že z nás nebudou dělat poslušné kašpárky, kteří skáčou, jak oni pískají.
 .
Naopak prezident Zeman jako nevoják evidentně nezná vojenský předpis Dopr-1-1, kde se jasně píše, že "kůň se zapřahuje k vozu obvykle ve směru jízdy".
 .
Měli bychom si proto připomenout staré české přísloví:
 .
"Opilý vozka, kterému táhne jeden vůl hot a druhý čehý, seno do stodoly nedoveze!"
 .
Ještě horší skutečností však je, že se v naší zemi objevují nepřípustné zásahy do oblasti lidských práv a svobod. Příznaky nové totality se projevují čím dále výrazněji. Politici naše občany uvádí stále více do ekonomické i morální bídy a beznaděje. Řeči o demokracii ve státě, kde sami politici hrubě porušují její zásady, jsou směšné a nikdo jim už nevěří. Spravedlnost dostává stále více na frak, a evidentní zlo není trestáno tak, jak by zasloužilo. Ale není divu, protože tam, kde vládnou lidem bývalí komunisté, estébáci, demagogové, ignoranti a totalizátoři, a kde zákony platí jen pro někoho, lze jen stěží očekávat demokratický vývoj.
 .
Na sochu T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí shlížejí z oken Schwarzenberského paláce dvě jeho velké fotografie s nápisem "Nelhat a nekrást!". Což je opět překrucování skutečnosti – každý přece ví, že Masaryk ve skutečnosti hlásal: "Nebát se a nekrást!".  Náš ministr financí však dnes s naprostým klidem prohlásí:"Všetci kradnú!", čehož se všichni ostatní pevně drží, a tím je problém vyřešen.
 .
Za Masaryka byl Pražský hrad posvátným místem, kde byl každý návštěvník srdečně vítán. Dnešní prezident Zeman, trpící stihomamem, se natolik bojí útoku islámských teroristů, že se bázlivě ukrývá ve své nedobytné hradní pevnosti, zatímco před jejími branami se tísní davy turistů, kteří se tak pro ně mohou kdykoli stát snadným terčem. 
 .
Za Masaryka se v parlamentu řešilo, jak docílit toho, aby naše republika vzkvétala a byla šťastným domovem pro každého jejího občana. Dnes naši vládní činitelé s oblibou pronášejí svá "moudra" ve Sněmovně před jeho portrétem. Kdyby slyšel ty jejich lži, plané sliby a bezduché žvásty, musel by jim naplivat do jejich drzých a samolibých tváří. Tihle hrdobci – tihle hovniválové, valící si každý svou kuličku – ti že mají být jeho následovníky?! 
 .
Nikoliv – jsou to pouze hrobaři jeho ideálů. Měli by se před námi, slušnými občany, hanbou propadnout, a pokud se to nestane, měli bychom jim důrazně připomenout, že jsou povinni pracovat v nášnikoli svůj prospěch!
 .

 +++

Vřele vám doporučuji poslechnout si v krátkých 9 minutách, jak hovoří o demokracii T. G. Masaryk (ve vynikající interpretaci Radovana Lukavského). Je úžasné, že jeho myšlenky jsou platné i pro dnešek, jakoby se od jeho časů nic nezměnilo! Geniální myšlenky jsou prostě věčné – jen lidé se stále rodí a umírají...

Škoda, že se nám Masarykovy humanitní ideály nepodařilo uvést v život – zejména uvědomíme-li si, že příští rok budeme slavit 100. výročí naší republiky. Bohužel, nikoliv té masarykovské, kterou bychom si bývali přáli...

T.G. Masaryk o demokracii

www.youtube.com/watch

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře