Nenechme zemřít naději!

18. květen 2017 | 13.20 |

Nenechme zemřít naději!

Pavel Havlíček
.
.
Apokalypsa 2

 .

V poslední době jsme svědky nesčetných neomalených útoků našich čelných politiků na novináře. Slova jako hnůj a žumpa jsou tím nejmírnějším označením, jaké jsme na ně slyšeli. Ale copak jsou to právě oni, co mohou za všechna ta svinstva, která v posledních dnech vyplouvají na povrch?

Je nepochybné, že i mezi novináři, jako ostatně mezi všemi lidmi, se nacházejí i bezcharakterní jedinci, kteří jsou ochotni zaprodat se třeba i samotnému ďáblu, jen když jim za to dobře zaplatí. Ale jsou mezi nimi také mnozí stateční, jimž je čistá pravda přednější, než dobře zaplacená lež. Mnozí z nich už se za to stali oběťmi nevybíravých útoků a vystavili se dokonce nebezpečí ohrožení vlastního života, když rýpli do něčeho, co mělo být navždy přísně utajeno. Jelikož organizovaný zločin je propojen až do nejvyšších politických sfér, je samozřejmé, že zde proti nim existuje apriorní nenávist a snaha tyto zvědavé slídily zastrašovat a likvidovat, protože by se mohli dopátrat nežádoucích skutečností. Mnozí z politiků, kupodivu většinou ti, co nejvíce mluví o svobodě a demokracii, jsou sami namočeni v korupčních kauzách až po uši. Důkazem toho je jejich zarputilost, s níž se neustále brání prokazování původu svého majetku, protože by s ním měli velký problém. Mnozí z nich zázračně zbohatli, a že to nebylo zákonnou cestou, je nabíledni. Velmi jim přitom vyhovuje současná situace, kdy vehementně rozviřují aféru ministra financí, aby tím zakryli své vlastní finanční machinace a podvody. Zajímavé je, kolik prostoru se jim dostává ve veřejných sdělovacích prostředcích – jakoby jen oni měli výhradní právo se ke všemu vyjadřovat! A přitom sami mají tolik másla na hlavě, že by se dalo krájet. Dobře víme, o které se jedná, a věříme, že i na ně jednou přijde řada.

Kdybych byl nejvyšším soudcem, poslal bych je v případě neprokazatelnosti původu jejich majetku bez milosti do kriminálu.

Ale nejen za to, že rozkradli celý náš stát a ožebračili jeho občany, ale především za to, že ukradli největší poklad, kterým náš národ kdysi oplýval – duševní bohatství. Ohlupováním občanů a omezováním informací naše sdělovací prostředky dlouhodobě snižují jejich celkový rozhled, kulturní úroveň a národní povědomí. Ti v důsledku toho postrádají potřebu navázat na slavné tradice naší země, jejíž historie byla díky komunistům zcela překroucena a veškeré demokratické hodnoty znehodnoceny. Současní totalizátoři mají ve svých předchůdcích velký vzor, a chtějí na jejich osvědčené metody navázat. Pronásledují a ničí každého, kdo odhalí jejich machinace, statečně s nimi bojuje a znesnadňuje jim tak prosadit jejich zvůli. Jestliže budeme řádění různých mafiánů jen nečinně přihlížet, zanikne definitivně veškerá naše naděje na obnovu demokratického státu, který měl ve svých počátcích šanci stát se jedním z ekonomicky i kulturně nejbohatších v Evropě.

Dnes bohužel nemáme takového génia, jakým byl T. G. Masaryk, který byl ve své době nejuznávanějším evropským politikem. A nemáme ani nikoho, kdo se mu mohl alespoň vzdáleně rovnat. Díky důsledné likvidaci inteligence bolševiky se dnes náš národ bohužel dostal do té duševní bídy, v níž se nachází. Ti, kdo dnes stojí v jeho čele, představují naprostou spodinu společnosti, a pokud s tím rychle něco neuděláme, dostaneme se až na samotné morální dno.

V naší zemi existuje skupina nedotknutelných, kteří jsou hájeni před zákonem jako vzácný živočišný druh, přestože se evidentně jedná o škodnou, která by měla být vyhubena. Orgány činné v trestním řízení však nemají nejmenší zájem na vyšetřování jejich podvodů, protože jsou s nimi navzájem těsně propojené. Dokud neutneme všechna chapadla této mafiánské chobotnice, nikdy se ze současného tristního stavu nevyhrabeme.

Každý z nás bez ohledu na svou profesi by měl ve vlastním zájmu usilovat o to, aby se skandální poměry v našem státě radikálně změnily a naše společnost se očistila od pijavic, které bezostyšně vyssávají naše státní finance. Využijme všech dostupných možností, abychom tohoto svého cíle dosáhli!

Nedávno jsem někde zaslechl tento zvláštní názor: "Obyčejný člověk v životě dělá to, co je výhodné pro něj, kdežto výjimeční lidé dělají to, co je výhodné pro všechny." To mi tedy vyrazilo dech a zpěnilo žluč. Podle představ tohoto pána to tedy znamená, že 99 procent národa si bude hrabat na svém písečku, každý se bude starat, aby se měl dobře jen on sám, a zbývající jedno procento mimořádných lidí se bude zabývat morálkou národa?! Probůh, jak hluboko jsme klesli od dob, kdy nejvyšší ctí a povinností každého Čecha bylo bít se za slávu českého národa, a v případě nutnosti za něj položit i svůj život! My nesmíme zradit památku všech těch bezejmenných hrdinů, kteří dokázali bojovat a zemřít za vlast, abychom my žili šťastně a svobodně. Musíme naplnit jejich odkaz a ctít jejich památku! Nesmíme myslet každý jen na sebe, ale i na druhé, na nás všechny!

Dosud zde máme pár lidí, kteří neztratili statečnost a víru v lepší budoucnost.

Naše naděje tedy stále ještě žije.

Nenechme ji zemřít!
.
Citát Motesquieu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře