Břevnovský klášter znesvěcen!

23. červen 2013 | 13.42 |

Břevnovský klášter znesvěcen!

Koalice se sešla v klášteře. Kníže s Kalouskem se předtím zašli pomodlit

22. června 2013 Novinky.cz

Koalice schůzuje v Břevnovském klášteře. Sjeli se tam zástupci ODS, TOP 09 i LIDEM, aby projednali otázku další spolupráce a volby předsedy Poslanecké sněmovny, píše server iDnes.cz.

Zástupci TOP 09 se před vlastní schůzkou zúčastnili večerní mše. První dorazil místopředseda Miroslav Kalousek, následovaný možnou budoucí předsedkyní sněmovny Helenou Langšádlovou a předsedou Schwarzenbergem. "Je to první jednání od té chvíle, co jsme se z tiskové konference dozvěděli, že po rezignaci předsedy vlády hodlá rezignovat také předsedkyně Poslanecké sněmovny," prohlásil Kalousek.

Poté dorazila vicepremiérka Karolína Peake a její kolegové z LIDEM Kamil Jankovský a Dagmar Navrátilová. "Setkání iniciovala TOP 09 vzhledem ke svým výhradám k možnému uprázdnění pozice předsedkyně Poslanecké sněmovny. Bude to pravděpodobně hlavní téma jednání," prozradila Peake. Jako poslední přijeli zástupci ODS. Ti jsou připraveni pozici předsedy sněmovny TOP 09 přenechat. Peake ale vyjádřila pochybnost, zda se koalici podaří už na této schůzce nového předsedu vybrat.

__________________________

Mocnosti pekelné ovládly Břevnovský klášter!

Břevnovský klášter sv. Markéty navštívili hříšníci bezbožní, aby ve zdech jeho posvěcených své pikle kuli.

Tu jsou jména hříšníků těchto, jež věčnému prokletí tímto vystavena jsou:

Královský (z)rádce Vyliž, zlokníže Schlafenberg, Helena Vošáhlová, intrikánka Mata Kari a její stoupenci Kamil Zjančený a Dagmar Uteklá.

Všemohoucí Bože, jak jsi tohle mohl dopustit?

Denně tě prosíme ve svých modlitbách, abys nás ode všeho zlého ochraňovati ráčil, a Ty jsi dopustil takovou Sodomu a Gomoru, jakou jest toto setkání největších hříšníků, jaké kdy tato země zrodila? Dovolil jsi jim, aby vstoupili do prostor kláštera, který samotný kníže Boleslav II. blahé paměti roku 993 založiti ráčil.

Tímto činem hanebným posvátná půda jeho jest znesvěcena, a slavná tradice řádu benediktinského tím hrubě navždy pošlapána byla.

Bože, jak jsi tuto Sodomu a Gomoru způsobiti mohl?

A co ty, otče převore Prokope Siostrzonku, tobě samotnému hanba není, žes tomuto činu odpornému nebránil, ba dokonce přímým osnovatelem jeho se stal? Zapomněl jsi snad, že Benediktini se řídí Řeholí, kterou sv. Benedikt z italské Nursie sepsal a v níž vám heslo "modli se a pracuj" stanovil?

Proč tedy nemodlíš se a nepracuješ, a namísto toho necháš tuto bandu zrádcovskou v prostorách klášterních jednati a pikle kouti?

Což i ty sám mocnostem pekelným sloužíš?

Nebo tímto hříchem svým oplácíš to, že tito odporní zrádcové majetek vám nyní oněmi podivnými restitucemi církevními navracejí?

Jsou ti snad statky pozemské bližší, než desatero Boží a všechno, co jsi z Bibli Svaté po celý život četl?

A což mniši a farníci tvoji, které jsi pod přísahou svatou povinen k řádnému životu a víře v Boha vésti?

Hříšníci bezbožní, toto jest hřích váš poslední, jímž rozsudek smrti nad sebou jste si podepsali.

Převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek se spolčil s hříšníky

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře