Soukromý výtah k moci

14. leden 2017 | 12.10 |

Soukromý výtah k moci

Pavel Havlíček

.
.

Včera nás zastihla zpráva o jednom neštěstí – jednom z mnohých, jaká se dnes a denně bohužel stávají. Při demontáži starého výtahu, jenž má být nahrazen novým, se utrhla jeho kabina, a dělník, který v tu chvíli na ní prováděl opravu, se zřítil z výše asi deseti metrů, a utrpěl přitom těžká zranění. Byl odvezen do motolské nemocnice, kde v těchto chvílích bojuje o život.

Podle vyjádření jeho spolupracovníka si byl jist tím, že dojde-li k přetržení nosného lana, je výtah vybaven bezpečnostním zařízením, které jeho kabinu včas zachytí. Tento jeho předpoklad se však ukázal jako mylný.

K tomuto neštěstí došlo v Praze 5, v ulici Na Zámyšli – a právě to mne přimělo ke krátkému zamyšlení.

Napadlo mne, že v našem státě existuje jeden zvláštní výtah. Je mu už přes sedmdesát let, takže je dávno za hranicí životnosti. Jeho výměna je už proto velmi nutná, neboť každým okamžikem hrozí jeho zřícení.

Je to výtah soukromý, takže ho nemůže používat každý. K jeho kabině mají klíče jen vyvolení. Vybírá je k tomu určená výběrová komise. Jsou to stále stejní lidé, kteří jím jezdí už od dob, kdy byl postaven. Jen oni mají povolení k tomu, aby se s jeho pomocí dostali do nejvyšších pater vysoké budovy, čítající tolik poschodí, že není v silách obyčejného občana je denně pěšky zdolávat.

Zvláštní komise, vydávající osobám zvláštního určení povolení k používání výtahu, je tvořena členy Velké Strany a zástupci Velkého Bratra. U vchodu je umístěno bezpečnostní zařízení, zabraňující tomu, aby bylo došlo k vniknutí škodlivých protistátních živlů do budovy. Sídlí zde totiž jistá Nejvyšší instituce, jíž jsou všichni občané ovládáni a prověřováni, zda nekonají protistátní činnost a chovají se tak, jak jim Velká Strana a Velký Bratr přikazuje.

Prostý občan – stejně jako onen nešťastný dělník ze zříceného výtahu – se bláhově domnívá, že i zde existují bezpečnostní prvky proti pádu jeho kabiny. V tomto případě by to měly být zákony a nařízení, platné pro všechny občany této země, na jejichž přísné dodržování by dbaly příslušné orgány státní moci a správy. Kdo tato bezpečnostní opatření porušuje, nebo dokonce ignoruje, měl by se zřítit do propasti, jejíž hloubka odpovídá výšce pozice, na níž se předtím dostal.

To by ovšem u vchodu do budovy musel být umístěn zvláštní radar, zamezující tomu, aby se do vyšších pater nedostala škodná, která se nám zde za sedmdesát let nebezpečně přemnožila.

Touto odpornou havětí je dnes budova přeplněná až k prasknutí. A tolik potřebné deratizační  prostředky k jejímu vyhubení bohužel dosud nikdo nevynalezl. A neexistuje ani zařízení, které by těmto nebezpečným hlodavcům zabránilo dostat se dovnitř.

Takové, které by bezpečně odhalilo ty, kdo pohrdají občany, jimž mají sloužit, a namísto toho žijí na jejich úkor. Ty, kdo se podvodně dostali do nejvyšších pater politiky, odkud teď pohrdavě shlížejí na ty, kteří jim naivně svěřili svou důvěru. Ty, kdo ji zneužili a zpronevěřili se tak poslání, s nímž tam vstupovali. Ty, kteří si postavili svůj soukromý výtah k moci.

Až konečně najdeme lidi, kteří tyto nenasytné všežravce sundají z jejich nejvyšších postů, postavíme jim bezpečný výtah, který jim zaručí, že se nikdy nezřítí do propadliště dějin.

A nejen to. Postavíme jim pomník, který už nikdo nikdy nebude odstřelovat.

Měli bychom už konečně dojít k poznání, že válečným zločincům a vlastizrádcům se zásadně pomníky nestavějí! 

.

Výtah k moci 1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře