Věčný souboj Boha s Ďáblem

4. leden 2017 | 09.42 |

Věčný souboj Boha s Ďáblem

Pavel Havlíček

.

Souboj Boha s Ďáblem 1

Nikdy jsem si nemyslel, že se dočkám stavu Světa, kdy nám hrozí nebezpečí třetí světové války. Naše Země se bohužel ocitla v rukou naprostých šílenců, kteří jsou pro jeho ovládnutí obětovat životy nikoliv miliónů lidí jako v minulosti, ale klidně i všech, kdo na Zemi žijí. Ztratili pud sebezáchovy a schopnost normálního myšlení, a kapitál znamená pro ně víc, než veškerý život na této planetě. Svým plánům obětují cokoliv a kohokoliv.

Takovéto zvrhlé úvahy je schopen opravdu jenom samotný Satan. Vůbec celé dějiny světa jsou vlastně nepřetržitým soubojem Boha s Ďáblem. S tím rozdílem, že Bůh setrvává ve svých ideálních představách o tom, jak by měl svět vypadat, kdežto Ďábel své pekelné metody neustále zdokonaluje. Jde prostě s dobou, a ti jeho zástupci, které dosazuje na rozhodující pozice ve Světě, jsou daleko schopnější, než si Bůh myslel. Věřil prostě, že nadělil člověku dostatek schopností k tomu, aby jeho svodům odolali a řídili Svět dle jeho představ. Jak vidno, něco se mu v jeho stvořitelském díle nepovedlo, a proto tu dnes máme tolik Ďáblových stoupenců. Musíme být před jejich nástrahami neustále ve střehu.

Je s podivem, že ani tak markantní převtělení Ďábla, jakým byl Hitler či Stalin, nebo později Brežněv (ten mu byl podoben nejvíce), nedokázali lidé prohlédnout, a byli ochotni jim sloužit, a někteří z nich s ním dokonce uzavřeli smlouvu, podepsanou vlastní krví. A vůbec jim přitom nevadilo, že po své smrti propadnou Peklu. Natolik je ovládla vidina blahobytného, leč hříšného života, že byli schopni snést i toto věčné prokletí! Obětovali mu i životy druhých, jen aby si sami mohli neomezeně užívat svého bohapustého hýření. Nebrali v úvahu, že Země je tu pro všechny lidi bez rozdílu, a že jim bylo Bohem určeno se o ni pečlivě starat, aby byla navždy zachována nejen pro ně, ale i pro všechna příští pokolení. Postupně ji zničili a učinili ji téměř neobyvatelnou.

Když Bůh zjistil, jak nedokonalý a nedůvěryhodný tvor člověk je, přemýšlel, jak docílit toho, aby jeho původní plány byly zachovány.

Bylo mu už samozřejmě jasné, že Ďábla velmi podcenil, a že souboj s ním bude dlouhý a nelehký, ale musel přijít na nějaký způsob, jak mu čelit, aby zamezil neodvratné katastrofě, kterou by jednou způsobil.

Ďábel mezitím na Zemi dále šířil své zrůdné ideje, jakými jsou fašismus a komunismus. Stále mu to však bylo málo, a tak k nim přidal ještě militantní islám. Ozbrojení fanatičtí příznivci Alláha, tohoto Božího konkurenta, jenž ovládal původně jen některé části Světa, začali pronikat do oblastí, kde nikdy předtím nebyli. A to už byla hrozba přímo smrtelná.

Co všichni lidé bohužel nevědí je, že Bůh má na Zemi své Nebeské Posly, které sem už kdysi dávno vyslal, aby dále šířili jeho učení mezi lidem, a přesvědčil je o tom, že musejí ve vlastním zájmu bojovat o zachování své planety jako svého jediného místa k přežití. Jinou planetu pro ně totiž zatím k dispozici nemá. Byli to původně apoštolové, kteří absolvovali s Kristem jeho pouť do Svatého Města, a byli poté svědky jeho umučení a zmrtvýchvstání. Protože jich však bylo málo, přidávali se k nim postupem času i další.

Ani tak krutý příběh, jako byl ten Ježíšův, však lidi dostatečně nepřesvědčil k tomu, aby navždy vyhnali Ďábla ze Světa. Naopak přibývalo lidí jím posedlých a ochotných mu sloužit až do roztrhání těla – nejlépe však cizího.

Nebeští Poslové přesto dál statečně usilují o záchranu Světa. Jejich boj je však nesmírně těžký. Lidé jsou totiž už natolik ovlivněni zhoubnými ideologiemi, že mnozí z nich nevěří v existenci Boha, a proto ani v jeho učení, které se mezi nimi snaží šířit. Pokud se někoho z nich přesto podaří pro ně získat, pak časem stejně propadnou ďábelským nástrahám. Co je však nejhorší, že ačkoliv jim původně přísahali věrnost a oddanost, jsou schopni své bývalé idoly později za jidášský groš opustit, a někteří z nich dokonce i zradit a zatratit.

Jen málo lidí pozná, kdo tito šlechetní Nebeští Poslové vůbec jsou. O svém poslání jsou totiž povinni mlčet, protože to je jediná ochrana proti nenávisti a zradě, vlastnostem, které Ďábel lidem infikoval. Musejí spoléhat jen sami na sebe a na to, že Bůh je před nebezpečím vždy ochrání, a že se po smrti dostanou do Království Nebeského. Víra, že se tam nakonec spolu všichni setkají, je mezi nimi tím nejsilnějším poutem, jaké existuje. A proto, dokud budou žít svůj pozemský život, nikdy neustanou ve své bohulibé činnosti. Vědí, že až skončí jejich pozemská mise, dočkají se za to zasloužené odměny v podobě věčného života v Ráji.

Kdežto ti, kdo vlastní krví podepsali smlouvu s Ďáblem, jednoho dne propadnou peklu, kde budou za své smrtelné hříchy trpět tak strašnými mukami, jaké si ani nedovedou představit.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře