Kdo si to tu hraje na Boha?

26. prosinec 2016 | 15.36 |

Kdo si to tu hraje na Boha?

Pavel Havlíček

.
Stvoření světa 3
 .

Každý národ by měl ctít své tradice a historii. Měl by si proto vážit těch, kdo se v naší minulosti zasloužili o čest a slávu české země. V našem čele by i dnes měli stát lidé morálně čistí, kteří by nám měli být veškerým svým konáním a vystupováním příkladem, a určovat nám cestu, jakou bychom se měli ubírat, abychom se dočkali lepší budoucnosti. A také bychom si měli vychovávat důstojné následovníky, kteří by se jednou stali obnoviteli našich slavných historických tradic.

Bohužel, u převážné většiny našich politiků tomu tak není, a vedou nás spíše do bídy nejenom materiální, ale i duchovní. Historické tradice našeho národa jsou likvidovány a  duchovní aspekty lidského života popírány. Jakoby veškerý jeho smysl spočíval v dobrém jídle, pití, a dalších lidských poživačných potřebách.

Ostatně prezident Zeman, nazývající intelektuální část společnosti "pražskou kavárnou", je toho živoucím dokladem. Chová se tak, jakoby jeho osobnost málem zasluhovala svatořečení – dokonce k nám často blahosklonně promlouvá ze své pozice Nejvyššího jako Bůh k blahoslaveným chudým duchem. 

Ale není to jenom on, kdo si tu hraje na samotného Stvořitele. Je to celá skupina lidí, kteří využili svých starých kontaktů, a pomocí tzv. ekonomické transformace ovládli celou naši společnost nejen politicky, ale i ekonomicky. Zrodila se skupina finančních oligarchů, kteří se hodlají stát neomezenými pány všech občanů.

Pasovali se na novodobé Bohy, a budují si svět nikoli k obrazu Božímu, ale k obrazu svému.

A dokonce chtějí také stvořit nový typ člověka, který bude mít pouze samé povinnosti, ale vůbec žádná práva. Jedinou náplní jejich života bude rozmnožovat majetek svých pánů.

Jistý slovutný profesor Vysoké školy finanční a správní dokonce už vytváří vědeckou teorii, kterou vštěpuje svým učenlivým žákům. Chystá se například k tomu, že bude "vyrábět nové lidi".

Dovolte mi ocitovat z ní malý výňatek:

Z tohoto hlediska bude výsledkem změny, která nás čeká, přechod k ekonomice založené:

a) Na výrobě lidí (koho čeho) v tom smyslu, že bude produkován člověk jako hlavní výrobní faktor, lidský kapitál jako souhrn produktivních potencí člověka, a to v takovém rozsahu, jaký byl v předcházející ekonomice nepředstavitelný. Ano. Dnes si ještě zdaleka nedovedeme představit, o kolik budou lidé umět více, a jaké budou mít možnosti to, co budou umět, uplatňovat, i jak dlouho dokážou svůj potenciál uplatňovat.

b) Na výrobě lidí (čí) v tom smyslu, že hlavní produkcí určenou ke spotřebě již nebude produkce průmyslová v podobě spotřebních statků, ale budou to produktivní služby poskytované lidmi lidem. Tato produkce bude tvořit stále větší díl toho, co bude spotřebováno, ale touto (produktivní) spotřebou bude vytvářen sám člověk jako nositel schopností, hlavního výrobního faktoru.

Co je to za zrůdnou myšlenku – "vyrábět nové lidi"? A co tedy hodlá provést s těmi "starými"? Dá je snad všechny vyvraždit? Kdo se nám tu snaží vnucovat učení, jímž nás chce zbavit všech občanských svobod a udělat z nás jen pouhé vykonavatele svých rozkazů?

Jednoho takového jsme tu přece už jednou měli. Chtěl docílit toho, že celému světu bude vládnout jakási nově vytvořená skupina nadlidí, a všechny ostatní podřadné druhy nemilosrdně zlikviduje. Tenkrát této jeho myšlence celý jeden národ podlehl, uvěřil jeho zrůdné teorii, a byl ochoten mu sloužit k jejímu uskutečnění. Svět měl tehdy na kahánku, a my jsme si přísahali, že tohle už nesmíme nikdy dopustit! 

A přesto se zde po druhé světové válce zrodila kasta lidí, kteří měli podobnou ideologii, a zneužili poválečného nadšení lidí ve svůj prospěch. Obětovali tomu celý náš národ a zničili životy a charaktery miliónů lidí na dlouhé desítky let. A nyní zřejmě chtějí navázat na své smutně proslulé předchůdce.

Někteří lidé si zřejmě myslí, že mají právo zneužívat svého postavení k zotročení a převýchově všech občanů této země. Jsou to ti, kteří se dostali na své pozice jen díky svému propojení s bývalým režimem.

To samo o sobě je neopravňuje k tomu, aby nás vychovávali, a přikazovali nám, co můžeme a co nesmíme – na to nemají žádné morální právo. Jenom my sami můžeme rozhodovat o vlastním životě, a nikdo jiný to za nás dělat nebude.

Jsme svobodní lidé, a budeme respektovat jen ty lidi a hodnoty, které uznáme za vhodné.

A ty určitě nepředstavují současní vládci, kteří se pasovali na Boha, a nyní by chtěli rozhodovat o naší budoucnosti

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře