Zpotvoření světa

6. prosinec 2016 | 20.37 |
Zpotvoření světa
.
Pavel Havlíček
.
Stvoření světa 3
.

V roce 1957 vznikl známý česko-francouzský film režiséra Eduarda Hofmana a francouzského výtvarníka Jeana Effela Stvoření světa, francouzsky La Création du monde. Premiéra proběhla v dubnu 1958.

Jde o rodinnou 

wikipedia.org/wiki/Komedie" title="Komedie">komedii, snímek zábavnou formou převypráví biblický příběh stvoření světa, podle něhož Bůh v šesti dnech tvořil zemi, rostlinstvo, zvířectvo, a hlavně člověka. Proti němu vystupuje ďábel s úmyslem zkazit, co se dá. Snímek bývá často kritizován za určité komunistické propagandistické prvky poplatné době svého vzniku, které v něm byly použity.

Protože respektovali moderní vědecké poznatky o hmotě, vznikla svérazně pojatá forma Genese. Jejím "hrdinou" je dobrácký stařeček Pánbůh, který si náhle stanovil šestidenní plán na vytvoření něčeho z ničeho. A tak spolu s věrnými pomocníky – andělíčky – začal s velkou dávkou božské inspirace a současně i řemeslné zručnosti vytvářet vesmír, nebe, zem, vody, slunce, měsíc, hvězdy, rostliny, zvířata a nakonec člověka – Adama a Evu. Do práce se mu neustále pletl ďábel, který se snažil v nestřežených chvílích pokazit, co se pokazit dalo. Nicméně byl první šestidenní plán splněn a stvoření dokonáno.

Tolik se můžeme dočíst v historických pramenech.

.

Stvoření světa 5

Čert drze porušil Bohem vyznačený zákaz vstupu na staveniště

.

Co se zde ovšem už dále neuvádí je, že mu čert jeho ušlechtilou tvůrčí činnost onoho osudného šestého dne skutečně zhatil. Drze porušil zákaz vstupu na staveniště, a zlovolně zasáhl do jeho snahy o stvoření tak ušlechtilé bytosti, jakou měl původně být člověk.

Výsledkem jeho ďábelského zásahu byly takové lidské zrůdy, jakými byli kupříkladu Hitler, Stalin, Brežněv, Fidel Castro, Mao Ce-tung, Husák, Bilak a četné další muzeální obludy, které mají na svědomí zmařené životy miliónů lidí. Pro ty, kdo jen zázrakem zůstali naživu, pak následoval život ve věčné porobě – a běda tomu, kdo by se jim opovážil postavit na odpor.

Přímo od ďábla převzali tito zavrženíhodní jedinci snahu ovládnout svět. Protože nikdy nesnášeli Boha, ani žádnou jinou nekalou konkurenci, snažili se ze všech sil o popření všeho, co by jakkoli souviselo s vírou v Boha jako jediného stvořitele Světa. Nemilosrdně proto zlikvidovali každého, kdo se ji snažil kdekoli a jakkoli kázat. Vytvořili své vlastní modly, jimž byli lidé povinni se klanět. Křesťanskou víru se snažili vymýtit a nahradit ji svou vlastní, nad níž moudřejší nikdy nebylo – fašistickou a komunistickou ideologii.

Vyhubili proto všechny kněžské řády a jeho služebníky a nahradili je svými vlastními odborníky na likvidaci kohokoli, kdo by jim kladl odpor. Bůh byl nahrazen jimi vybranou osobností, která byla prohlášena za svatou. Běda tomu, kdo by ji nevelebil, nebo jí dokonce kladl odpor – toho pak čekaly jen nucené práce, nebo rozsudek smrti. A tak došlo k tomu, že Ďábel namísto Boha ovládl tento svět.

V současné době už je služebníků Ďábla více, než služebníků Božích. Jejich drzost dosáhla už takových rozměrů, že se začali sdružovat do různých ďábelských sdružení, jakým je například smutně proslulá "Čertovská unie", sdružující všechny Ďáblovy potomky, které zde poztrácel. Jejich zjevným cílem je dosáhnout co nejdříve konce světa. Domnívají se totiž, že aby jej oni přežili, musí všichni ostatní obyvatelé této planety zahynout.  A že na tom pracují opravdu důsledně a vytrvale, o tom se z jejich šílených počinů každodenně přesvědčujeme. Například tím, že vrchní pekelní představitelé "Čertovské unie" nás neustále zamořují různými přičmoudlíky, a ti naši pro změnu hloupými kecy a vysokými daněmi.

Většina lidí se dnes v důsledku jejich podvratné činnosti stala bezmocnými otroky, sloužícími těmto samozvaným pánům. Vědí o každém z nás úplně všechno, a chtějí nás vychovat k věčné poslušnosti a neschopnosti jakéhokoliv odporu. K tomuto účelu si vybudovali síť svých věrných a všehoschopných vyzvědačů a udavačů, dokonce i zločinců a vrahů, kteří za to jsou odměňováni hmotnými statky a vysokými společenskými pozicemi.

Protože jsme v naší historii nikdy nenašli v sobě dostatek odvahy, abychom se ubránili silám, směřujícím nás do záhuby, musíme dnes nést veškeré následky. Díky naší slabosti a nedostatku víry sami v sebe jsme se ocitli v zajetí té nejdravější vlčí smečky, jakou kdy tato Země zrodila.

Namísto života v pravdě a lásce, jak to původně zamýšlel Bůh, žijeme dnes ve společnosti, kde místo Boha vládne Ďábel, a může si spokojeně mnout ruce nad tím, jak se mu podařilo nahradit boží heslo: "Milujte se a množte se!" oním ďábelským "Perte se a žerte se!"

A my můžeme jen s lítostí konstatovat, že se mu toto jeho ďábelské dílo zdařilo.

Zásahem Ďábla jsme se dnes ocitli v etapě, kterou nelze nazvat jinak, nežli "Zpotvoření světa".

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře