Zrádci Mladé gardy

16. červen 2013 | 00.24 |

Zrádci Mladé gardy

Slib věrnosti Mladé gardy

Já, vstupuje do řad Mladé gardy před tváří svých druhů ve zbrani, před tváří své rodné strádající vlasti, před tváří všeho lidu slavnostně slibuji:

Bezpodmínečně plnit každé zadání dané mi starším soudruhem. Chránit v nejhlubším utajení vše, co se týká mé práce v Mladé gardě.

Slibuji pomstít nemilosrdně spálená a rozoraná města a vesnice, krev našich lidí, mučednickou smrt třiceti horníků hrdinů. A jestli k tomu je třeba můj život, položím ho bez minuty váhání.

Jestli poruším tento svatý slib ať mučený nebo ze strachu, ať moje jméno a mí příbuzní jsou navždy prokleti a mne samotného potrestá krutá ruka mých soudruhů.

Krev za krev! Smrt za smrt!

Vážení soudruzi!

Musím vám všem bohužel oznámit, že v naší odbojové skupině "Mladá garda", složené z mladých soudruhů, vychovávaných hrdým předvojem naší Velké Komunistické strany, Komsomolem, jsme objevili dva záškodníky a zrádce.

Provinili se proti zásadám marxismu – leninismu, k nimž byli už od dětských let vedeni, a proti své povinnosti podřídit veškeré své počínání Velké straně a jejímu poslání. Působili dokonce ve vrchním velení naší organizace, kde neváhali zneužít svého postavení, a nadřadili své osobní cíle stranickým zájmům. Tím zradili naši přísahu, kterou společně s námi všemi skládali, a s níž jsme vstupovali do boje s nepřítelem.

Těmito zrádci byli

                                                                        Oleg Koševoj a Ljubov Ševcovová.

Naše Velká strana jim svěřila velkou důvěru, ale oni ji zklamali. Dobře věděli, že na nich závisí úspěch našeho boje za svobodu, a přesto se hrubě a neodpustitelně provinili proti stranické disciplíně.

Soudružka Ševcovová, ač dobře věděla, že soudruh Koševoj již doma jednu manželku má, sváděla jej přesto k neřesti, a k tomu ještě hrubě zneužila vrchního velení našich vojenských zpravodajců k jejímu špehování, čímž jim soustavně bránila v plnění jejích bojových úkolů. Zřejmě se domnívala, že ji k tomu opravňuje její jméno "Ljubov", tedy "Láska". Nezachovala se jako řádná soudružka, ale spíše jako neřádná pouliční prostitutka. Svými sexuálními dovednostmi jej natolik omámila, že ji dokonce ustanovil svou spolupracovnicí, čímž se zmocnila nejen jeho libida, ale i významné politické funkce.

Ale naše Mladá garda není žádný šantán s červenou lucerničkou, nýbrž bojová jednotka s nejvyššími cíli, které jim stanovuje Velká strana, jejímž jediným světlem je Rudá hvězda.

Posláním Mladé gardy je dělat hrdinské skutky, a ne nějaké intimní čuňačinky.

Soudruh Koševoj se svádění své soudružky nijak nebránil, naopak ji za to ještě štědře finančně odměňoval. Tím pošpinil nejen Mladou gardu, ale i Velkou stranu a celou naši vlast, jíž měl sloužit a nikoliv souložit. Jako její čelný představitel se nám sice jevil zprvu dobře, ale byly to pouhé mimikry. Nakonec jsme zjistili, že je to docela obyčejný vošoust.

Svým zločinným jednáním se oba dopustili zrady na Velké straně, vlasti a národu.

Proto jim budou odejmuty tituly Hrdina Sovětského svazu, jimiž byli omylem za Velké vlastenecké války vyznamenáni.

Hrubě porušili naši přísahu, a musí za svou zradu zaplatit tak, jak v ní bylo stanoveno.

A proto se odsuzují

                                                                             

                                                       k trestu smrti zastřelením.

V Krasnodonu dne 17. VI. 2013                                          Ivan Turkenič, vrchní velitel Mladé gardy

         

           Zrádci Oleg Koševoj a v jeho pozadí Ljubov Ševcovová před soudem Mladé gardy

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře