Dopis královně

2. červenec 2016 | 07.20 |

Její Královská Výsost
Královna Marta I.
Palác Ungelt
Praha
                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0001pt; text-align: justify;">                                                                                    Dáno  dne 2. července L.P. 2016.

.

Vaše Královská Výsosti!

    V této zemi už lidé dávno zapomněli na časy, kdy ještě vládly dobré mravy, kdy se k sobě navzájem chovali slušně a muži k ženám galantně a s veškerou úctou, jakou si tato něžná polovina lidstva zaslouží. Kdo neznal pravidla společenského chování, nemohl se nikdy pohybovat mezi slušnými lidmi, kteří jej plným právem považovali za hrubce a neotesance.
    Kde je však těmto dávným časům konec! Dnes právě tito bezbožníci ovládli celou naši společnost, a protože jim nikdo nikdy neřekl, jak se mají chovat, pokládají své buranské vystupování za normální, a chtějí je vnucovat ostatním. Ale nejen to. Oni si dokonce myslí, že všichni, kdo tu žijí, jsou úplně stejní omezenci! A ke všemu ten úplně největší omezenec, jenž to o nich všude hrdě a veřejně prohlašuje, se zde stal dokonce samotným prezidentem! To je dokladem absolutního úpadku veřejné morálky.
    Před takovouto "elitou", za níž se současní uchvatitelé moci hrdě považují, a metodami, jakých běžně používají, si musí každý slušně vychovaný člověk jen odplivnout!
    Naštěstí však na světě ještě žijí lidé, jimž něco podobného je naprosto cizí, a nikdy se nesmíří s tím, jaká lůza se dnes dostala k moci. Odmítají se přizpůsobit zvykům, které zde tito vetřelci zavedli, a touží obnovit zákony, které u nás kdysi platily a zaručovaly šťastný a spokojený život jen těm, kdo dovedou poctivě pracovat, jsou společnosti prospěšní, a svůj osobní zájem obětují pro nás všechny. Dokážou pojmenovat věci pravými jmény. Nikdy se nesmíří s jakoukoli křivdou, nesnesou, aby komukoli prošlo jakékoli nečestné či protiprávní jednání, nebo dokonce zločin. Kdo se něčím podobným proviní, bude nemilosrdně potrestán a bude dán na pranýř jako odstrašující příklad každému, kdo by se provinil proti našim svatým křesťanským zásadám.
   Těm, kdo je respektují, kdo mají čisté svědomí, šikovné ruce a bystrou hlavu, je už nyní umožněno stát se občanem Nového Světa, jemuž vládnete Vy, královna Marta I., kterou jsme si zvolili do svého čela, protože nám skýtáte záruku, že za Vašeho spravedlivého panování zde budeme žít šťastně a spokojeně. Nikomu, kdo bude dodržovat zákony našeho království, nebude ublíženo.
   Nikdy však mezi sebou nestrpíme podobné zločince, zrádce a udavače, jací nás už mnohokrát přivedli na pokraj záhuby, a jak vidno, chtějí v tom i nadále pokračovat.   
  Nechceme být ubohými, udřenými a bezmocnými otroky, které z nás současní páni chtějí udělat! Budeme bojovat a poctivě pracovat, protože jen tak dosáhneme splnění našich nejsvětějších ideálů!
   Nehodláme se znovu dostat pod nadvládu tyranů, jimž není nic svaté, kteří neznají nic, než vlastní prospěch, a jemu obětují cokoli a kohokoli!
    Jsme svobodní, slušní a poctiví lidé, a těmi také navěky zůstaneme!
   
     K tomu nám dopomáhej Bůh!
                                                                                                                                                                                                 Pavel Havlíček                                                                                                                                                                      
rytíř Českého srdce

.

Rytíř 1                                                                                                                           

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře