600 let od smrti Jeronýma Pražského

29. květen 2016 | 17.59 |

600 let od smrti Jeronýma Pražského

Upálení Mistra Jeronýma 1

Jeroným Pražský vedený na hranici
Autor: Kronika kostnického koncilu Ulricha Richentala

Muž v Husově stínu, možná ale významnější

V dubnu 1415 i přes varování přijel Jeroným, filozof a náboženský myslitel, do Kostnice. "Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se přiznal k Husovým a Viklefovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května upálen na stejném místě jako Hus," řekl dnes Pavel Keřkovský, vyučující na Evangelické teologické fakultě UK. Jeronýmovu osobnost přirovnal k Tomáši Garriguovi Masarykovi, Janu Palachovi či Miladě Horákové a připomněl jeho význam pro reformu církve.

Tento významný aktivista českého středověku stojí v Husově stínu, i když podle organizátorů z Českobratrské církve evangelické jde o osobnost možná dokonce významnější. Hus byl vedle univerzitního učitelství také knězem a kazatelem, Jeroným byl pouze učitelem. Byli věrnými přáteli, ale měli rozdílné povahy.

Hus zřejmě až do svého pronásledování neopouštěl Prahu, Jeroným často cestoval, v roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Hus byl vlivný, avšak umírněný reformátor, nejitřil, nýbrž spíš uklidňoval spory, Jeroným byl vášnivý až provokativní diskutér i bouřlivák.

Na studiích v Praze se seznámil s asi o deset let starším Janem Husem. V roce 1398 odjel studovat do Oxfordu, kde se seznámil s učením anglického reformátora Jana Viklefa a jeho spisy přivezl do Čech. Byl mistrem čtyř univerzit (Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem, Praha). V roce 1410 byl ve Vídni obviněn z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10921486946-nezvladatelny-buric-jeronym-prazsky/21556226548/#shadowContent

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře