Dar pro německého krále

7. červen 2013 | 08.00 |

Dar pro německého krále

Pavel Havlíček

Dozvěděli jsme se z důvěryhodných pramenů, že náš pan král Násoska I. zahájil jednání s králem německým, z něhož by měla vyplynout dohoda o budoucí vzájemné spolupráci.

Přestože strašlivé povodně způsobily v obou zemích velké škody, které nezmenší ani tímto nevhodným způsobem Němcům navracený, po Labi připlouvající majetek, myslím, že právě teď je vhodná doba k tomu, abychom navždy spláchli veškeré problémy, které nás doposud trápí a rozdělují, a sešli se konečně spolu na jedné lodi.

Jak známo, současný německý král Joachim I. je osvíceným panovníkem, znalým historie, který je ochoten vyhovět našim požadavkům, stejně jako my jeho, takže je zde reálná naděje, že bychom mohli dospět ke stavu, vyhovujícímu oběma stranám.

Vzpomínáme si na dávné časy, kdy v Německu vládl král německý král Jindřich I. Ptáčník. Svůj přídomek "Ptáčník" (německy der Vogelsteller) měl prý proto, že byl zvolen německým králem na lovu ptáků.

Během své vlády přepadl nejprve r. 926 Maďary, s jejichž králem později uzavřel příměří. Roku 929 vytáhl proti polabským Slovanům, a válečným tažením připojil ke své říši Míšeňsko a Braniborsko. Ve stejném roce pak vtrhává do Čech a dostává se až ke Praze, kde přinutí krále Václava, aby souhlasil s vyplácením pravidelného atributu říši - ročně 120 volů a 500 hřiven stříbra.

________________________

V říjnu 2006 - poprvé po 70 letech od roku 1936, kdy jsme vzpomínali 1000 let od smrti Jindřicha I. Ptáčníka, se uskutečnila jakási vigilie na Václavském náměstí, v jeho dolní části. Vše uváděl P. Kelnar, farář od Panny Marie před Týnem, vystoupil svatovítský sbor, trubači a z Kristiánovy legendy četl úryvky Radovan Lukavský.

V závěru hodinového programu promluvil P. Alois Kánský:

Můžeme-li věřit historikům, pak v době vlády knížete Václava jsme ročně do Německa posílali 120 volů a 500 hřiven stříbra. Možná, že bychom mohli navrhnout vládě Spolkové republiky, aby se některé tradice obnovily. Do Německa bychom mohli posílat volů třeba 500 a řečeno slovy Jana Wericha: "Považte, jak by se to tady propucovalo."

O těch stříbrných hřivnách bych už tolik nemluvil, protože ty bychom potřebovali spíš tady.

Všimněte si, že v naší zemi nemáme jediný vítězný oblouk, který by připomínal nějakou vyhranou bitvu.

Zato máme Maroldovo Panoráma Bivy u Lipan. Zřejmě, řečeno slovy Járy Cimrmana, připomínáme si naše slavné prohry.

Na tomto náměstí je socha Sv. Václava, který pozemsky viděno prohrál, byl zavražděn. Na Staroměstském náměstí je socha Jana Husa, který také prohrál, byl upálen. Ale právě u těchto soch se shromažďují lidé v osudových chvílích národa. Nikdo nejde na vrch Vítkov, kde je největší jezdecká bronzová socha na světě, představující Jana Žižku, který nikdy žádnou bitvu neprohrál. Lidé tam nejdou, aby si říkali: "To byl borec, ten nám pomůže." Hlásíme se k těm pozemsky poraženým, jako bychom cítili svou vlastní slabost a naději, že pozemskou prohrou všechno nekončí.

Václavova krev se vsákla do české země, jako Kristova krev do té palestinské. Možná právě proto i dnes tady přes všechny překážky a těžkosti křesťanství žije.

________________________

Myslím, že tato slova pana pátera Aloise Kánského platí v plné míře i dnes, a jsou nám stále velkou inspirací. Hovězího dobytka jest v naší zemi dostatek, a můžeme si tedy klidně dovolit původní splátky libovolně navýšit.

Dovolím si závěrem navrhnout, abychom u příležitosti nastávajícího setkání našich panovníků věnovali německému králi Joachimovi I. jako vzpomínku na Jindřicha I. Ptáčníka jeden skvělý dar.

Byl by to mimořádný exemplář dravého ptáka kalouska ve zlaté kleci. Myslím, že náš král Násoska I. tak učiní s velkou radostí, a že by to jeho Královskou Výsost velmi potěšilo.

Jsem si jist, že všichni občané Země české s tímto vzácným darem budou taktéž souhlasit.

                

                 Jindřich I. Ptáčník dostává královskou korunu  (na obraze Hermanna Vogela z r. 1900)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře