I Boží trpělivost má své meze

5. červen 2013 | 10.48 |

I Boží trpělivost má své meze

Pavel Havlíček

"A byl příval na Zemi za čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Nejpravděpodobnější je však tentokrát domněnka, že šlo skutečně o "obyčejný", čtyřicet dní trvající déšť. Po vlastních zkušenostech víme, že na velkou povodeň stačí i mnohem kratší období intenzivních srážek.

O pravdivosti těchto slov se přesvědčujeme, nikoliv poprvé, i v současných dnech.

Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Později však zjistil, že většina lidí se vymyká křesťanským zásadám, které jim předurčil. Ty shrnul do Božího Desatera, a probereme-li je jedno po druhém, zjistíme, že prakticky nedodržují žádné z nich.

Nemůžeme se mu tedy divit, že na nás seslal pohromu, která se podobá biblické potopě světa. Jeho důvody jsou naprosto pochopitelné.

Pojďme se nejprve podívat na část příběhu nacházejícího se v bibli:

Genesis 6, 13 až Genesis 7, 4:

I řekl Bůh Noemu: Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Pak řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.

Genesis 8, 1-4:

Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo a v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

         

Bůh měl pravdu a důvody jeho počínání jsou naprosto oprávněné a pochopitelné. Pokud jsou lidé nepoučitelní, je nutno jim dát jasně na vědomí, že takhle to dál prostě nejde.

Problém je jenom v tom, že Boží hněv odnášejí ti nepraví.

Za hříchy lidí, kteří se povýšili na "Kastu Nedotknutelných", a působí ostatním lidem jenom samé neštěstí a zlo, jsou naopak trestáni poctiví lidé, kteří jimi byli uvrženi do těžké životní situace, v níž už je problémem, jak vůbec přežít.

Děsivá povodeň postihla opět ty, kteří doufali, že podobné hrůzy, jaké zažili před jedenácti lety, už se nikdy opakovat nebudou. Kdežto ti, kteří křesťanské zásady porušují nejvíce, jim samozřejmě opět unikli. Ti, kteří je vyděračskou a bezohlednou sociální politikou přivedli už předtím na hranici bídy, a nyní je opět přes plané sliby ponechají svému osudu, protože dávno rozkradli veškeré rezervy, které pro podobné situace musí být neustále připraveny.

O sebe a svůj osud se samozřejmě bát nemusejí, protože sami sebe a své rodiny zaopatřili tak, že mají vystaráno na stovky let dopředu. Ostatní klidně ponechají v nouzi a bídě, ať všichni vymřou a bude od nich pokoj.

Já, kdybych byl dnes biblickým Noem, vybral bych na svou loď jen ty, kteří si to opravdu zaslouží. Určitě bych na ni nevzal ten lidský dobytek, který nám dnes vládne.

Příslušníci "Kasty vyvolených" v tomto ohledu pamatovali na všechno.

Paní Kuchtová - Tykačová si například ve Ptyči postavila za miliardy "školící středisko", což je vlastně dokonalý kryt proti jakékoli světové katastrofě, v němž ona i všichni její soukmenovci přežijí i konec světa.

Helena Vondráčková zase má pro případ potopy světa připravený na Slapech hausbót, aby mohli se svým manželem kdykoli odplout do bezpečí.

A dokonce je tak předvídavá, že už dnes bydlí v Řitce, kam celý náš stát teprve směřuje.

         

                Školící středisko "Kasty nedotknutelných" Paní Kuchtové - Tykačové ve Ptyči

         

              Sehraná posádka

         

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře