Prvomájový prezidentský projev (sci-fi)

2. květen 2016 | 09.49 |

Prvomájový prezidentský projev (sci-fi)

Pavel Havlíček

.
.

Vážení spoluobčané!
.

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozdravil dnes, v první májový den, kdy zavládlo jaro v naší zemi, která by měla rozkvést do krásy jako jabloňový sad.

Bohužel, není tomu tak. Naše země nevzkvétá.
.

A pokud se o to my všichni společně nepřičiníme, nebude vzkvétat ještě hodně dlouho. Naopak, spolu s její překrásnou přírodou brzy zahyne všechno, co dosud šlechtilo naši rodnou zem. A nakonec spolu s ní zahyneme i my, kdo jsme ji nade vše milovali.

Byli jsme na ni vždy nesmírně hrdí, a dělali jsme vše pro to, abychom ji za pomoci sv. Václava zachovali nám i budoucím. Naši dávní předkové ji vždy předávali dalším pokolením s vroucím přáním, aby přežila všechny těžké doby, kdy bojovala o zachování své existence.

Bohužel - nebylo dopřáno nám, pravým Čechům a vlastencům, abychom jejich svatý odkaz vyplnili. Nebylo to však naší vinou.

Před více než čtvrtstoletím jsme pevně doufali, že se nám podaří konečně ukončit období vlády komunistů a navázat na slavnou historii naší první republiky dle představ jejího zakladatele, Tomáše Garriqua Masaryka.

Jenomže zrádci, kteří se zde dostali k moci, nedbali nijak slavných tradic naší země. Nezlikvidovali bolševika, naopak s ním vstoupili do jednání. Tím jen potvrdili teorii o tom, že se zde nejednalo o žádnou revoluci, ale o špinavou hru v režii KGB a StB.  Moc se bolševikovi nikdy nevymkla  z rukou a následující události to jen potvrdily.

S nepřítelem se nevyjednává  - s ním je nutno za všech okolností tvrdě a statečně bojovat.

Základy demokracie, položené naším milovaným presidentem Masarykem, dokázali jeho současní následníci za neuvěřitelně krátkou dobu zcela zbořit, a tím se provinili proti tomu, co by jim mělo být svaté. Rozdělili náš stát bez souhlasu jeho občanů na dvě poloviny a postavili Čechy proti Slovákům. Namísto uhájení naší existence a uchování všeho duchovního i hmotného, co bylo předchozími generacemi vytvořeno, zde všechno zničili a rozkradli. Nedokázali uhájit výsostné zájmy naší země a zcela znehodnotili práci všech významných lidí, kteří její slávu budovali po celý svůj život - protože ji milovali více, než sebe sama, a vše, co konali pro ni, bylo pro ně mnohem přednější, než jejich zájmy osobní.

Ti, kdo takto zradili naši zem a vydali ji napospas jejím nepřátelům, by za to měli pykat, aby konečně poznali, že povinností toho, kdo zastává nejvyšší pozice ve státě, je postupovat vždy v souladu se zájmy jeho občanů, a nikoli proti nim. Svým hanebným jednáním způsobili, že se náš stát dostal do tak obrovských problémů, jaké musí řešit dnes.

Nikomu, kdo na tom má svůj podíl, nemůže být nic odpuštěno!
.
Kdo poruší slib, který dal v okamžiku svého nástupu do takto významných funkcí, musí za to nést příslušnou odpovědnost!
.

Postupovat proti zájmům občanů státu, kteří jej v dobré víře zvolili do čelné pozice, se rovná vlastizradě. A za tu by také měli být všichni viníci současného stavu nemilosrdně potrestáni!

.

Vážení spoluobčané!
.

Učiňme konec řádění všech uzurpátorů, kteří se bezohledně zmocnili vlády v naší zemi, a svým barbarstvím a hamižností ji přivedli až na samou hranici zániku a zmaru!

Ve jménu sv. Václava zahajme tvrdý a nesmlouvavý boj proti všem, kdo dali přednost osobním zájmům před svou svatou povinností - bojovat ze všech svých sil za čest a slávu Země české! 

www.novinky.cz/zahranicni/evropa/402064-kgb-vedla-komunistickeho-premiera-adamce-jako-duvernika.html

seibert.bigbloger.lidovky.cz/c/451412/Kral-je-nahy.html

T.G.Masaryk 4

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře