Radostné Velikonoce!

25. březen 2016 | 09.34 |

Radostné Velikonoce!

Bohumír Šimek

Ježíš nese svůj kříž 1
Vážení křesťané věřící i nevěřící!

Křesťanům věřícím přeji, aby si uvědomili, že právě ti lidé, co vítali Ježíše v Jeruzalémě a provolávali Mu slávu, budou zítra volat "Ukřižuj ho!" Přeji, abychom si včas a s Boží pomocí svobodně uvědomovali realitu a nenechali se nikým provokovat k rychlému odsudku kohokoliv.

Křesťanům věřícím přeji, aby si zítra uvědomili ustanovení nejsvětějších svátostí Ježíšem Kristem při poslední večeři se svými nejbližšími.

Křesťanům věřícím přeji, aby osobně prožili a pochopili sebeobětování Ježíše Krista za lidské společenství, které si toho, včetně nás věřících, často není plně vědomo. Příliš jsme si zvykli na všudypřítomné kříže a přestali si uvědomovat tu hrůzu nejpotupnější smrti.

Křesťanům věřícím přeji, aby si dokázali promeditovat ten neuvěřitelný okamžik zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který je základem a klíčem naší víry.

A křesťanům nevěřícím přeji radostné prožití jarního znovuvzkříšení Boží přírody, abychom plnými doušky hltali tu krásu kolem nás a hledali zdroj té krásy. A až jednou bude naše tělo splývat s Boží přírodou, abychom byli schopni vnímat i objetí Boží Lásky.

Radostné Velikonoce!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře