S poctivostí nejdál dojdeš

28. únor 2016 | 11.59 |

Blog.Idnes – 28. února 2016

S poctivostí nejdál dojdeš

Jiří Stratil

S poctivostí nejdál dojdeš 1

Známé přísloví a věčně platné. Nesejít z poctivé cesty působením falešných lákadel. Pokud jsou svody v rozporu s osobní etikou, je na tom člověk dobře. 

Důležité je, nenechat se zmást vidinou laciného lepšího výsledku, podlehnout zrádnému našeptávání podvodu a opustit svoje ideje. Morálně založený člověk usiluje o dobré a prospěšné věci, pracuje, jak nejlépe umí a chová se čestně. Trpí, protože je podváděn a ponižován méně poctivými, kteří se mu i vysmívají a ukazují mu, kde je on a kde jsou oni. Bývají na tom často lépe a třeba dlouho, zatímco poctivý strádá, prohrává, ale stále věří a doufá ve svoji pravdu. Také je skromnější, vystačí si s málem a jeho cílem ani není to, o co usiluje podvodník.

Etika je morálka a podvod je podvod. Eticky myslící a konající člověk bývá také velmi zkoušen a nezřídka bývá i v situacích, kdy je nucen slevit něco ze svých zásad. Situace bývají i velmi složité, jeho ústupek ale provázejí výčitky svědomí a touha po návratu zpět a očištění. Život není lehký pro nikoho, ti duchem silnější odolávají scestným svodům lépe, i za cenu třeba živoření, ti duchem slabší podléhají našeptávání špatnosti, ale ospravedlňují se jinými podobnými lidmi.

Spravedlivý na tom často nebývá dobře, nespravedlivý je na tom ale hůř, byť se mu daří třeba velmi dobře. Jen zdánlivě, neboť žije ve zrádném světě lidí kalného myšlení a konání. Ten dobrý je odstrkován, ponižován, vysmíván, ale nějak žije a má i čistší svědomí. Ten druhý je úspěšnější, vítězí, hromadí majetek, ale na druhou stranu žije v nejistotě, strachu, aby o to, čeho dosáhl, zase nepřišel, a aby nepřišlo i něco horšího. Jeden žije třeba v bídě, ale v morální jistotě, druhý v blahobytu, ale v bídě morální. A boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Ten duchem čistší si svými skutky získává lepší pověst a podle toho se mu v životě i něco vrací, dostává se mu odměny, zatímco ten duchem nečistý je pomlouván, je mu záviděno, je i ohrožován. Jeho křivolaká zrádná cesta ho může přivést i k propasti a katastrofě.

Tedy spokojit se s málem a hlavně se držet pokud možno přímé, jisté cesty a neuhýbat na odbočky, svádějící svými falešnými lákadly. To jsou ty bludičky, stahující do bažin. Stačí jen to, čeho je nezbytně potřeba k životu i něco navíc a být slušným člověkem. Vždyť není komu co závidět. Ale každý podle svého založení.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře