Jak se soudruzi pomocí mustru dostali až k lustru

23. únor 2016 | 13.10 |

Jak se soudruzi pomocí mustru dostali až k lustru

Pavel Havlíček

Vítězný únor 2

Dávno, dávno tomu, co jednoho chladného únorového dne roku 1948 převzali soudruzi veškerou moc v tomto státě. Osvobodili nás tím od zlých kapitalistů, a hned naslibovali lidem světlé zítřky, na které po dlouhých létech války tak toužebně čekali.

0pt;inherit","serif";Times New Roman"; color:#0B0B0B;">Jenže – v tomto očekávání byla optimistická spíše ta jednodušší část obyvatelstva – kdežto ti, jimž bylo už dávno jasné, jaká pakáž komunisté jsou, měli z bolševického puče značné obavy. A ty se velmi záhy naplnily.

Touto politováníhodnou událostí se dodnes bezvýsledně zabývá ÚSTR, tedy Ústav pro studium totalitních režimů. Tento název nechápu, protože totality by se neměly studovat, nýbrž likvidovat. Na tom však tento režim, jak se zdá, nemá zájem – ten pouze studuje, jak by se daly totalitní metody ještě vylepšit a uplatnit v praxi k likvidaci slušných občanů.

Nejen oni, ale dokonce i někteří komunisté prohlédli falešnost bolševické ideologie velmi záhy, když byli svědky toho, jak vražedných metod se k jejímu prosazení používá. Velká Strana si totiž se svými nepřáteli, které měla, nebo si je ve své líhni uměle vyrobila, vždy velmi lehce poradila. Kdo není s námi, je proti nám – to bylo jejich heslo – a toho se ti nejotrlejší z nich drželi a drží dodnes.  Všechny, kdo se protiví našemu režimu, zavřeme do některého z našich vězení či pracovních lágrů, kde je naučíme, že práce osvobozuje, násilím převychováme, a kdo z nich přesto neuposlechne, toho pověsíme. Tak se rozhodli a tak také učinili. Protože oni vždy byli a jsou rozhodnuti svou moc navždy udržet – po vzoru těch starých, kteří už leckdy neudrželi ani vlastní moč.

Jednou z typických akcí bolševického režimu, dokazující jeho snahu o ovládnutí světa, byla tzv. "internacionální pomoc", kterou nám v roce 1968 poskytla spojenecká vojska v čele s naším úhlavním přítelem, Sovětským svazem. Ta nás skutečně frustrovala, a nadosmrti na ni nezapomeneme. Ale také na ty zrádce z řad vrcholných představitelů KSČ, kteří je k nám pozvali. Zrádci vlastního národa jsou vůbec těmi nejhoršími zločinci, jací existují.

Dnes se komunisté  bez jakéhokoli trestu a sebemenší reflexe či omluvy za své zločiny dostali znovu ke kormidlu, a plují si vesele dále. Tento živočišný druh má zvláštní schopnost pomocí tzv. mimikrů měnit barvu dle okolního prostředí, takže je v něm vyhledá pouze oko zkušeného veterináře. Časem se však stejně prozradí, protože jejich myšlení se nemění. Vyznačují se dokonale zažitou technologií moci, jíž mají pečlivě nastudovanou od svých sovětských soudruhů. Kromě mimikrů jsou kryti i dobrými kontakty našeho současného prezidenta, takže mohou být úplně v pohodě, a neustále číhat na svou kořist. K tomuto účelu vždy měli a stále mají nastraženy své pavoučí sítě, a do nich chytí každou drzou mouchu, která by si troufla s jejich zdejším vládnutím na věčné časy něco dělat.

Před nějakým čvrtstoletím, kdy se lidé začali bouřit, měli však soudruzi přece jen trochu nahnáno, když se málem chytli do vlastní léčky, a věci se jim začaly poněkud komplikovat. O tom svědčí i ojedinělý případ jednoho z nich, kteří měli ještě nějaké svědomí, jistého Kapka Antonína, který se z obav z následků svých činů oběsil. Jenže on byl kapku blbej, protože nevěděl, že Velká Strana má všechno pevně pod kontrolou, a svým soudruhům nikdy ubližovat nenechá. Se všemi hrozbami si vždy dokázala hravě poradit.

Jelikož její členská základna se skládá převážně z lidí mdlého rozumu, vydali pro ně jakýsi oběžník, který jim radil, jak si mají v tehdejší složité situaci počínat.

Byl to skvostný elaborát tohoto znění:

"Soudruzi a soudružky, pracující, stranická inteligence, pracující!!!

Dostávají se vám do rukou závazné zásady, jež možno shrnout jako dokument doby. Nedejte se odradit současnou situací v našem socialistickém státě. Nedejte se zviklat a buďte právě dnes věrnými členy, zocelenými bolševickými zkušenostmi. Naše strana vás právě dnes potřebuje. Máme pro vás pádné argumenty, kterým musíte věřit, že tato doba je jen přechodnou a že jednou budeme opět u moci my, a pak se už nikdy nebude opakovat tak trapná situace, do které nás někteří naši vedoucí soudruzi dostali. Proto:

1. V OF máme své lidi, kteří tam sice působí pro tzv. demokraty jako horliví členové, ale ve skutečnosti narušují činnost a získávají tak občany na svou stranickou linii. Vstupujte do OF a budete dostávat od KSČ pokyny. Zanášejte do OF sváry a diskutujte s jejich členy za každou cenu. Z OF musí odejít ti, kteří jsou našimi skutečnými nepřáteli, a vy všichni ostatní se snažte o to, aby se od nich veřejnost odvrátila.

2. Komunisté, za každou cenu se snažte udržet na svých místech aspoň do voleb, protože budeme mít dostatek vlivu na voliče, jedině když budete na svých místech vedoucích, a počítejte stále se strachem, který nevymizel.

3. Jakékoliv kritické připomínky k soudruhům ve funkci kvalifikujte jako trestný čin pro napadání osoby a veřejného činitele, trvejte na prokurátorovi a civilním soudu. Tím členy OF nejlépe zdiskriminujete. Soudruzi prokurátoři jsou na naší straně a zákony také.

4. Projevujte solidaritu s odvolanými funkcionáři, a ať neodstupuje celé vedení. Propagaci zaměřte tak, aby se z vás stali mučedníci národa.

5. Napadejte tzv. demokratické řešení situace jako zvůli a násilí. Jako zlo, které na vás neprávem svalovali, nahrazujte druhým, horším a nečestným lidské tváře.

6. President Havel – jeho výroky o nenásilí a vzájemném dorozumění vysvětlujte tak, že se nemá používat jakéhokoliv nátlaku, jinak se porušuje základní článek demokracie. Obhajujte se jeho slovy. Tím nám dal do rukou obrovskou zbraň.

7. Nastává boj o získání závodů, družstev, obcí a malých měst. Zde zahrajete roli, vy sedření drobní pracující, a apelujte. Nastoluje se kapitalismus, bude nezaměstnanost. Zdůvodňování odborníků na jakýchkoliv stupních bagatelizujte jako fráze, jimiž veřejnost ohlupují.

8. Mezi studenty, kteří byli zmanipulování, dochází již k prvním rozporům. To je naše dílo, soudruzi, ne jejich, a tak by to mělo jít všude.

9. Při ponižujících odvolávacích se procesech se braňte: Musel jsem, to byla taková doba. Každý z OF také pomáhal straně, aby se udržel v práci. Využijte toho!

10. Zveličujte jakékoliv chyby, jichž se demokraté dopustí, rozšiřujte je a vyhledávejte argumenty. Poctiví členové KSČ vám v tom pomohou.

Pokládejte tento oběžník za přísně důvěrný! Čest naší záslužné práci!

Zatímco lidé, toužící po létech nadvlády soudruhů po svobodě a demokracii, a bláhově se domnívající, že jejich vláda definitivně skončila, zaplňovali ulice a náměstí v celé zemi a zvonili jim na rozloučenou klíči, soudruzi na ně mezitím připravili dokonalou past, do níž se měli všichni tihle blázni, naivně věřící svým ideálům, lapit. A to se jim také podařilo.

Ukázali jsme se jako naprostí naivkové. Jak jsme jen mohli věřit tomu, že tahle zločinecká banda se dobrovolně vzdá svých koryt? Prostě jsme to tzv. zbastlili. Jako amatéři jsme proti těmto protřelým profíkům přece neměli nejmenší šanci! To nám mělo dojít hned, že se s námi hraje špinavá hra, a měli jsme do toho jít daleko tvrději! Není možné uspět s holýma rukama proti armádě, vyzbrojené nejmodernějšími zbraněmi a podporované tajnými službami.

Soudruzi byli na vše pečlivě připraveni a měli to důkladně promyšlené. Síť, upředená jejich pavouky estébáky, se stále více stahovala. Oni velice dobře věděli, jak se dostat k tučné kořisti – vždyť na své strategii po dlouhá léta pracovali ve svém proslulém Diagnosťáku Prognosťáku.

Tam seděli ti největší odborníci na to, jak se postupně stát z kovaných komunistů těmi dříve tolik nenáviděnými bohatými kapitalisty, čímž by se jim splnil jejich dávný sen.

Jejich cílem totiž vždycky bylo ze slušných a čestných občanů, živících se poctivou prací, nadělat stádo volů, bezmocně přihlížejících tomu, jak se po jejich zádech drápou k moci ti úplně nejhorší, nejlínější a nejbezohlednější z těchto parazitů lidské společnosti.

A vylezli po nich hodně vysoko. Tak vysoko, že se pomocí mustru dostali až k lustru, který zhasli, a během chvíle rozkradli úplně všechno, co lidé této země za celá dlouhá léta její existence vytvořili. A pamatovali i na příslušné díry v zákonech, aby jimi mohli uniknout trestu za své podvody a zločiny. Oni tu byli vždy jakousi "hájenou zvěří". Také pro etapu privatizace největších státních podniků dostali od svých soudruhů ze společnosti Red Brother Brokers, Inc. všechny potřebné informace, jaké akcie zde i ve světě nakoupit a kam výhodně investovat.

Tím se stali z bývalých soudruhů neomezenými vládci ve své zemi, po čemž tak dlouho toužili. Ze sebe nadělali boháče a z poctivých lidí bídné nuzáky.

Nahrabali si tolik, že z toho mohou dlouhá a dlouhá léta blahobytně žít nejen oni, ale i jejich pitomci – pardon – potomci.

A jestli nezemřeli, válejí se tam ve svých nakradených miliardách dodnes.

A tak tahle zlodějská banda může dnes slavit kromě Vítězného Února také Vítězný Listopad.

 -----------------

 DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V NAŠICH KOMUNISTICKÝCH DĚJINÁCH

Vítězný únor 1

1948 – ÚSTR
.
.
21.8.1968 3
 .
1968 – FRUSTR
.
.
17.11.1989 1
 .
1989 – BASTL
.
.
Interní směrnice pro členy KSČ
 .
po r. 1989 – MUSTR
.
.
Bakala 1
 .
1992 – LUSTR
.
.
Vězňové 1
 .
???? – FLASTR 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře