Tajemství Jeleního příkopu

28. červen 2013 | 10.41 |

Tajemství Jeleního příkopu

Pavel Havlíček

Naší redakci nedalo spát, co stojí za tím dlouhým zdržením, které nastalo v případě přestěhování rodiny nového krále Násosky I. do Lumbeho vily na Pražském hradě.

Proto jsme zřídili zvláštní pátrací skupinu, která měla za úkol zjistit pravou příčinu tohoto podivného prodlení, které je v tomto případě velmi neobvyklé. Zároveň však chápeme, že zřídit komfortní a skutečně důstojné aristokratické královské bydlení je natolik nutné a samozřejmé, jako Švejkovo odhodlání položit život za císaře pána a jeho rodinu.

Naši redaktoři proto tajně nepřetržitě sledovali okolí Pražského hradu, a zejména Jelení příkop, který je dosud neprobádaný a nacházejí se v něm tajné objekty, jako například vládní kryt pro případ nějaké světové katastrofy, jako například atomového útoku, napadení rozzuřenými místními obyvateli a tak podobně.

Mohu vám s radostí oznámit, že naše pátrání bylo úspěšné. Na vlastní oči jsme totiž spatřili, že zde v pozdních nočních hodinách probíhaly za pomoci těžké techniky stavební, výkopové a montážní práce.

Jejich účelem bylo zabudování velkoobjemových cisteren do objektu vládního krytu. Tyto rezervy jsou určeny pro výšeuvedené mimořádné situace, aby Jeho Veličenstvo mělo o potřebné zásoby i v případě nouze. Cisterny obsahují jednak pitnou vodu, ale zejména alkohol, který je pro našeho pana krále životně důležitý.

Zároveň byla do těchto podzemních prostor namontována výkonná vysokotlaká čerpadla a položeno alkoholovodní potrubí jak k Pražskému hradu, tak i k Lumbeho vile, aby bylo zajištěno plynulé zásobování těmito pro krále životně důležitými tekutinami i v mírových podmínkách, neboť spotřeba Jeho Výsosti i jeho státních návštěv zejména z východních oblastí světa je dosti značná.

Chápeme, že pro zajištění řádného chodu a provozu královské kanceláře jsou provedené stavební úpravy skutečně potřebné a nutné, a přejeme Jeho Veličenstvu králi Násoskovi I., aby se ve svých úředních i soukromých prostorách cítil jako doma.

         

                                     Podzemní cisterny na alkohol, umístěné v hradním krytu

         

                                           Šoupě na nově položeném alkoholovodním potrubí

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře