Jak potrestat vlastizrádce a kolaboranty?

7. leden 2016 | 17.09 |

Jak potrestat vlastizrádce a kolaboranty?

Blog.idnes.cz - 6. ledna 2016

Václav Husák 1

PhDr.Václav Husák - novinář, fotograf , cestovatel a dobrodruh ve výslužbě.

Je rovněž autorem nábytkové stavebnice Rollpa a řady dalších stavebnicových konstrukčních systémů.

www.rollpa.cz

Autor je expertem na vytváření a zavádění technických a organizačních inovací a aktivním vynálezcem.

*
*
*

Řekl bych, že velmi přísně! Oba činy jsou v podstatě neomluvitelné a v přesném vý­znamu slova "trestuhodné". A protože jsem přiměřeně humánní, rozdělil bych osoby, které tyto vpravdě odporné zločiny spáchaly, do tří kategorií:

1.Hlupák, trumbera, blbec a jak říkával můj táta – vůl jak anděl. Nicméně pokud se někte­rého z uvedených činů skutečně dopustil, musí být přiměřeně své hlouposti potrestán. I když je možné, že vzhledem ke své intelektuální omezenosti si možná ani důsledky svého konání nebyl schopen uvědomit. I za blbost se platí. Jejich trest by však neměl být zane­dbatelný.

2.Vychytralec, vyčůranec, prospěchář, aktivní přisluhovač. Tak to už je poněkud jiná úroveň -  protože takovýto odsouzeníhodný jedinec se naprosto vědomě rozhodl přidat na "dočasně vítěznou stranu", čímž si hodlal zajistit zejména ekonomický prospěch. Zde už bych zdaleka tak milosrdný nebyl, protože tito jedinci představují skutečnou lidskou špínu a svými vlastnostmi jsou potenciálním ohrožením jakékoli společnosti.

3.Opravdový vlastizrádce a zloduch. Člověk s vysokým postavením v politické, hospodář­ské a společenské sféře státu, který, přestože má dostatek informací i intelek­tuálních schopností, aby pochopil, že už jde o zachování existence a vnitřní bezpečnosti národního státu, bezohledně organizuje a řídí procesy vedoucí k jeho ohrožení, případně i zániku. Cílem tohoto skutečně zrůdného jednání je zejména snaha o získání moci nad osudy občanů státu a o postavení mezi podobnými lidmi z různých zemí, kteří se k tomuto cíli zločinně spolčili. V tomto případě k diskusi o výši jejich trestu mohu říci jen to, že lituji rušení trestu smrti.

Situace je vážná a řadě případů již začíná být i zoufalá. Občanská válka v Evropě je na spadnutí. Každý den na území Evropské unie přicházejí desetitisíce nepřátel demokracie a mezi nimi i stovky opravdových zločinců. Je lhostejné, že v této chvíli ještě nestojí přímo před našimi dveřmi. Však se jich již brzo dočkáme, věřte mi. Bohužel.

Až nám, a zejména našim ženám a dcerám, začne jít o život, snad i tahle již zparchantěle pohodlná a líná společnost ještě zvedne své zadky z křesel obýváků a najde sílu k ozbrojenému odporu. A po případném vítězství bychom neměli zapomenout přísně potrestat ty, kteří se o vznik této tragedie zasloužili.

V první řadě jde o předsedu .............., ále proč bych se s nimi sám vypisoval. Udělejte si to sami. Tak vám na to dávám patnáct stránek.

Snad to bude stačit. A doporučuji vám si seznam vytisknout, abychom náhodou na nějakého hajzla nezapomněli!

...............................................................................................................

Vlastizrádce je zločinec, který se dopustí trestného činu vlastizrady, tj. jedná se záměrem poškodit svou zemi tím, že se spojí s někým, kdo má vliv na politiku a moc. Vlastizradou se rozumí rozvracení republiky, sabotáž nebo teroristický útok. Vlastizrada je chápána jako velmi závažný trestný čin, za nějž jinak poměrně liberální české zákony (co se týká výše trestů) udávají trest odnětí svobody v rozpětí 15 - 20 let.

Kolaborant - význam:

• spolupracovník
• za druhé světové války se tak označovali lidé, kteří spolupracovali s Němci.

Husákova vejce

Vejce Gustáva Husáka.
Co se nám dnes z nich vylíhlo, je výsledkem obrovského podvodu, spáchaného na nás, občanech tohoto státu. Ale zejména naší naivity a nedůslednosti!        (Foto a poznámka:  ČW)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře