Bože, zbav nás všech -ismů!

15. prosinec 2015 | 14.11 |

Bože, zbav nás všech –ismů!

Pavel Havlíček

V této adventní době bychom se měli snažit zklidnit své myšlenky, oddávat se rozjímání o životě, a prožívat naplno krásu Svátků vánočních, jedněch z nejkrásnějších chvil v roce.

Není nám však dopřáno klidu, který bychom k tomu nutně potřebovali.

Měli bychom v dohledné době oslavit narození Krista, jenž přišel na svět s tím, aby nás osvítil a dal našemu životu smysl a řád. Měli bychom uctívat jeho poselství a držet se zásad Božího Desatera, do nějž Bůh vložil to, co bychom měli ve svém životě ctít nade všechno.

Lidé, kteří se vždy odmítali držet Božích přikázání, jimž nikdy nebylo nic svaté, a jediným smyslem jejich života vždy bylo se mu rouhat a dělat vše pro znesvěcení jeho myšlenek,  k tomu účelu vymysleli různé –ismy, jimiž chtěli vždy nahradit existenci Boha i jeho syna Ježíše Krista, a sami se zároveň se drze prohlásit za Bohy, kteří mají výhradní právo ovládat celý svět.

Od dob, kdy nás ovládly –ismy, začalo nejhorší období našich dějin. Různí diktátoři se na naši zemi vrhli s úmyslem se jí zmocnit a udělat z ní oběť svých světovládných plánů.

Naše země se stala nejprve obětí fašismu, a když se zdálo, je poražen, vtrhla do ní jiná jeho odrůda – komunismus. Před čtvrtstoletím jsme se bláhově domnívali, že jsme se ho zbavili. Nebyla to bohužel pravda, neboť –ismy jsou zřejmě nesmrtelné, a dokud je definitivně neporazíme, vrátí se nám po čase s ještě větší agresivitou, než s jakou vládly během své předchozí existence.

A tak se k nám nyní vrací různé odrůdy extrémismu, jež mají na lidstvo smrtící účinek. K projevům návratu komunismu nyní přistupují i další druhy fašismu v jeho nesčetných podobách, které nás v minulých desetiletích krutě trestaly.

A ke všemu se k nim přidává další strašidlo –ismu,  které by nás mohlo definitivně zahubit.

Je to islamismus, víra, která na našem území nikdy neměla domovské právo, a její příchod do těchto krajin by znamenal nejen nebezpečí válečného konfliktu, ale i celkové ohrožení naší historické existence.

Lidé by měli žít tak, jak bylo v jejich zemích po celá staletí zvykem, a nepodléhat žádným cizím vlivům, jejichž cílem je vždy ovládnout celý svět ve jménu jakési pokřivené ideologie.

Dokud naše země byla královstvím, její vládcové se snažili žít a vládnout ve jménu Božím, a víra v něj je posilovala v jejich statečném boji za šťastnou budoucnost naší země.

Křesťanství je jedinou vírou, která je v této zemi domovem, a my máme svaté právo žít dle jeho zásad – tak, jak tomu bylo v době slávy Země české.

Bože, zbav nás všech –ismů!

Odhoďme všechny –ismy, a nahraďme je –stvími.

Fašismus, komunismus, a jakýkoli jiný extrémismus do naší země nepatří. A proto je zavrhněme a vyžeňme odsud všechny jejich představitele.

Žijme v křesťanství – jediné víře, která je nám vlastní.

Učiňme z naší země svobodné a nezávislé království, a zvolme si takového krále či královnu, kteří nám budou skutečně hodni důstojně vládnout.

Pěstujme v sobě právě ty krásné lidské vlastnosti, které se z nás nepřátelské ideologie snaží vymýtit.

Lidství, vlastenectví, přátelství, bratrství – ale hlavně hrdinství, které nás Čechy kdysi v naší historii tak proslavilo.


Sv. Václav 1

Sv. Václav - votivní obraz oltáře Jana Očka z Vlašimi

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře