K Svatováclavským slavnostem ve Staré Boleslavi

30. září 2015 | 18.46 |

K Svatováclavským slavnostem ve Staré Boleslavi

Pavel Havlíček 1

Pavel Havlíček

sv. Václav lebka 1

Vypravil jsem se včera do Staré Boleslavi, protože mne tam přitahovala jednak atmosféra Svatováclavských slavností, kterou jsem dosud nikdy nepoznal, a jednak také skvělý program, jemuž bylo těžké odolat. A mohu říci, že jsem toho rozhodně nelitoval.

Už pěší cesta do města od Brandýsa n. Labem, kam mne přivezla dýchavičná lokálka z Čelákovic, byla skvělým zážitkem. Cestou jsem si připadal, jako bych se vrátil o několik století zpět. Potkával jsem totiž nejen šermíře, mířící po vyčerpávajících bitkách zahnat žízeň do některé z místních hospod, ale také panstvo v úžasných róbách, mířící zřejmě ze zámku ke svým kočárům, jež na ně i s kočími čekaly na městském parkovišti.

Procházeje kolem kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl sv. Václav zavražděn najatými vrahy, uviděl jsem proud lidí, směřující dovnitř. Tak tomu bývá jen velmi zřídka, a byla to pro mne výjimečná šance spatřit ony památné prostory, které byly svědky dávných událostí z pradávné historie naší země, kdy ještě čest a statečnost nebyly jen prázdnými pojmy, ale bylo za ně potřeba tvrdě bojovat, na což také kníže Václav doplatil svým životem. To by mělo platit i v dnešní době – bohužel ale hrdinové, blížící se tomuto našemu světci, už dávno vymřeli. A má-li být někdy obnovena zašlá sláva naší české země, musí jemu podobní nejprve povstat z jeho popela - a k tomu zatím máme velmi, velmi daleko.

Po vstupu do stísněných prostor kostelíku, podpíraných neobvyklým množstvím románských pilířů, na mě dýchla dávná atmosféra slávy České země. Byla to posvátná chvíle, moci se alespoň na chvíli ocitnout v blízkosti ostatků tohoto našeho světce. A v ní jako bych uslyšel jeho hlas, promlouvající ke mně slovy, abychom se dokázali vzmužit, a postavit se hrdě proti silám, snažícím se popřít dávnou slávu českého národa a jeho celou historii.

Neboť jsme kdysi byli skutečně slavným a silným národem, jenž byl uznáván celým světem. A jakkoli se různé mocnosti v průběhu staletí snažily náš význam umenšit, nesmíme podlehnout bludům o naší malosti, a musíme se umět hrdě postavit na odpor všem útokům, ať už pocházejícím z ciziny, či z vlastních řad.

Měli jsme v naší historii slavné jedince, kteří pozdvihli význam naší země až k nebeským výšinám. Ale oni přesto stále existují, jen je potřeba dát světu o nich vědět. Máme například skvělé umělce či vědce, kteří dosáhli světové proslulosti. Prezentujme je tedy světu namísto oné sbírky duševních mrzáků, snažících se vystupovat ve světě jako naši státní představitelé. Je to velká ostuda pro naši zem, jakou si rozhodně nezaslouží.

A sv.Václav, kdyby dnes žil, byl by zděšen tím, do jakého marasmu se naše kdysi slavná země dostala.

Ukažme světu, že toto není naše pravá tvář, a že i dnes dokážeme světu darovat hodnoty, na jaké se zmůže jen málokterá jiná země.

A k tomu nám dopomáhej Bůh!

Množství kuturních akcí, provázejících letošní slavnosti, mne rozhodně nadchlo. Ať už různá představení pro děti i dospělé v historických kostýmech, nebo koncertní vystoupení místních pěveckých sborů Bojan a Václav za vedení sbormistrů M. Vančury a M. Nohynkové, se sólisty Evou Kolkovou (soprán) a Alžbětou Vomáčkovou (alt) za doprovodu komorního orchestru FAR MUSICA s dirigentem Zdeňkem Klaudou.

Vrcholem koncertu ve chrámu Nanabevzetí Panny Marie byl ovšem houslový koncert D-dur opus 61 Ludwiga van Beethovena pro housle a orchestr, v němž zazářil místní rodák, houslový virtuos Čeněk Pavlík, dožívající se letos 60 let.

Po tomto skvělém koncertu následovalo na venkovní scéně vystoupení Marty Kubišové se skupinou Petra Maláska, zakončené samozřejmě tradiční Modlitbou.

A průvod knížete Václava, s jezdci na koních, doprovázený celou jeho družinou, který pak na závěr slavností prošel centrem města, byl důstojným zakončením této skvělé kulturní akce, jež nám byla připomenutím staré slávy země České...

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!
 

Č. Pavlík St. Boleslav 2015-1

Houslový virtuos Čeněk Pavlík s dirigentem komorního orchestru FAR MUSICA Zdeňkem Klaudou

Marta St. Boleslav 2015-2

Marta Kubišová vystoupila se skupinou Petra Maláska a nezapomněla na tradiční Modlitbu

sv. Václav St. Boleslav 2015

Sv. Václav se svou družinou projiždí Starou Boleslaví

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře