Trestní oznámení

29. červenec 2015 | 16.46 |

Dne 18. července 2006 bylo vydáno rozhodnutí ESLP č.j. 26 141/03 ve věci Fiala v. ČR, ve kterém bylo konstatováno, že stěžovatelovo právo bylo žalovanou ČR porušeno nejméně ve třech bodech mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv a o přistoupení k evropskému právnímu prostoru, tedy jurisdikci ESLP.

____________________________________


VSZ v Praze
Trestní oznámení
Podezřelí : JUDr. Jan Sváček, JUDr. Libor Vávra
Trestný čin : Maření výkonu úředního rozhodnutí


Toto rozhodnutí bylo a je pro ČR závazné a konečné, není proti němu žádný opravný prostředek možný a bylo vykonatelné okamžikem vydání rozhodnutí.

Od té doby uplynulo 9 let (!!) aniž rozhodnutí ESLP bylo jakkoliv přeneseno do či zohledněno v soudní praxi (za kterou oba podezřelí nesou plnou a přímou zodpovědnost).

Přitom jejich zákonnou povinností, o které oba dobře ví, bylo případ z působnosti jejich krajského soudu znovu otevřít a zrevidovat v něm vydané rozsudky.

To nikdy neudělali, na snahy poškozeného, aby tak neprodleně učinili, odpovídali opakovanými trestními stíháními poškozeného (za údajné útoky na státní orgán nebo veřejného činitele nebo pro pohrdání soudem), pronásledováním a vězněním poškozeného.

Výsledkem je – kromě 9-ti letého pronásledování a šikanování poškozeného – zejména skutečnost, že závazný a vykonatelný rozsudek ESLP nebyl nikdy v praxi vykonán !!!

Oba podezřelí tak záměrně a po dlouhou dobu mařili a maří pro ně závazné rozhodnutí nadřízeného justičního orgánu, a tím spáchali výše označený trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (JUDr. Jan Sváček jako předseda Městského soudu v Praze do r. 2013, za jehož působení k vynesení rozsudku ESLP došlo a JUDr. Libor Vávra jako jeho přímý nástupce a ideový pokračovatel).

Páchání tohoto trestného činu je u Libora Vávry nutno považovat za pokračující.

Žádám o sdělení výsledků šetření a o přijatých opatřeních na mou trvalou adresu v zákonné lhůtě.


V Košíku dne 26.7.2015                                                       Ing. Jiří Fiala
                                                                                            poškozený

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.29 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Trestní oznámení saxana 27. 07. 2015 - 09:59
RE: Trestní oznámení zd 27. 07. 2015 - 11:33
RE: Trestní oznámení zd 28. 07. 2015 - 07:14
RE: Trestní oznámení pr 28. 07. 2015 - 12:27