Kardinální chyba

7. květen 2013 | 14.06 |

Kardinální chyba

Pavel Havlíček

7. 5. 2013

Když v neděli 5. května požehnal kardinál Dominik Duka na slavnostní mši v chrámu sv. Víta našim sdělovacím prostředkům, velmi mne to překvapilo, protože to byl velmi neobvyklý počin.

Toto jsou slova, kterými o této akci informoval tisk:

Média jsou podle Duky velmocí a zároveň citlivým nástrojem, která mohou být mocensky zneužita. Mohou se tak někdy v dobré vůli pomoci stát "obětí určitých intrik, nejenom politických, ale i nejrůznějších skupin, které se v zemi snaží prosadit své zájmy", poznamenal Duka. Žádný konkrétní příklad ale neuvedl. Varoval ale před nebezpečím udělat z pravdy ideologický nástroj a nutit lidi k tomu, "aby tu mou či naši pravdu přijali". "Bez víry nelze se líbit Pánu, bez důvěry v člověka a důvěry k Bohu je těžké budovat společnost, ve které je přátelství a vzájemná úcta." Duka požádal televizi, aby byla pravdivá, jako jsou některé její pořady. Poznamenal, že dětský pořad Večerníček byl "i v nejtěžších dobách komunistické normalizace pravdivý, dokázal oslovit a věděl, kde je budoucnost člověka". Na závěr pak generální ředitel ČT Petr Dvořák přijal "požehnání pro další práci do všech budoucích dnů". "Jsem hrdý na to, že stojím v čele instituce, která má jako svůj hlavní cíl jasně definovanou veřejnou službu a která plní a do budoucna jistě bude plnit nenahraditelnou úlohu v budování a udržování demokratické společnosti," uvedl v průběhu bohoslužby Dvořák.

Mši kocelebrovali kněží Tomáš Halík, Zbygniew Czendlik, Vladimír Málek a Jiří Florian. Slavnostní čtení zaznělo z úst zástupců České televize, například redaktorky Hany Scharffové. Televiznímu vysílání se přizpůsobil i obětní průvod, ve kterém se mimo jiné objevily některé známé postavičky z večerníčků. O hudební doprovod se postaraly Pražské katedrální žestě a Pražský katedrální sbor. Jako sólistka vystoupila Martina Kociánová. Bohoslužby se zúčastnily také děti z nadace Stonožka – Hnutí na vlastních nohou, které přinesly obětní dary. Tuto humanitární mírovou organizaci, v níž děti pomáhají dětem, založila v roce 1990 Češka žijící v Norsku Běla Jansen, která se bohoslužby osobně zúčastnila.

Jsou to jistě dobře míněná slova, ale je nutno si též uvědomit, jaká je současná realita. Panu kardinálovi možná nebyla známa tato zpráva, kterou 3. 5. 2013 zveřejnil Týden.cz:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/v-kauze-promopro-obvinen-pravnik-ceske-televize_269061.

html

Z tohoto článku cituji:

Jedním z obviněných v kauze ProMoPro je podle informací on-line deníku TÝDEN.cz i právník České televize David Mlíčko. Personální politika generálního ředitele ČT Petra Dvořáka tak dostává další ránu. Není to totiž poprvé, co ČT na významných pozicích zaměstnala lidi spojované se závažnou kriminální činností. Již dříve byl šéfem marketingu a obchodu ČT Jan Svoboda, který figuroval v kauze tunelování pražského dopravního podniku.

Je známo, že Dopravní podnik Praha je jednou z institucí, která se stala dojnou krávou pro podobné týpky, jako je třeba Jan Svoboda, stejně jako David Mlíčko, obviněný v kauze ProMoPro. A žehnat televizi, kterou řídí šéf, zaměstnávající takové lidi, je přinejmenším podivné.

Povinností veřejných médií je pravdivě informovat lidi o důležitých aktuálních událostech. Tuto roli ale ta současná rozhodně neplní. Slouží totiž pouze jako převodová páka vládě k tomu, aby mohla za našimi zády nerušeně páchat zlo, které nám každodenně působí. Záměrně neinformují o závažném dění u nás i ve světě, které je pro nás velmi důležité. Naopak zásadní informace nahrazují zprávami ze života současné "společenské smetánky", a straší nás černou kronikou. Cílem tohoto jejich počínání je totální dezinformace lidí a šíření deprese, aby vzbudili dojem, že všechno je vlastně zbytečné a předem ztracené. Najít ve zpravodajství tohoto typu jedinou pozitivní zprávu je takřka nemožné. Není divu, že mnozí lidé už toto divadlo hrůzy ani nechtějí sledovat. A o to jim právě jde.

Veřejná média musí být především svobodná a nezávislá. Jestliže ovšem jsou ve funkcích ředitelů veřejných médií lidé, ochotní dělat poskoky současné vládě, nepomůže nám ani svěcená voda. A žádat televizi, aby byla pravdivá, je skutečně pouze zbožné přání, pokud bude v jejím čele stát takovýto člověk, jeden z mnoha zlatokopů, jimž není nic svaté. Je přece jasné, komu dnes sdělovací prostředky slouží, a že jediným jejich cílem je oblbovat lidi, místo pravdy je zahlcovat komerčními nesmysly a odvádět jejich pozornost od hlavních problémů, jimiž je nutno se zabývat. Tj. zejména očistou společnosti od živlů, které nám jen škodí. Sdělovací prostředky dnešního ražení jsou pouze ubohými pohůňky režimu, který nás jen okrádá o čas a peníze. Najít dnes kdekoli alespoň jednu zprávu, která by byla pravdivá a potřebná, se rovná téměř zázraku.

Taktéž poněkud na hlavu je žehnat postavičkám, jako je televizní Večerníček. To už připomíná skoro kabaret.

Čili sdělovací prostředky nejsou tím, čemu bychom měli žehnat. Spíše je zapotřebí zažehnat tu pohromu, která je dnes postihla, totiž stát se hlásnou troubou totalitní vlády.

Světový den sdělovacích prostředků připadá až na 12. května, a normální člověk by očekával, že kardinál Duka požehná spíše obětem Pražského povstání, které přesně před 68 lety, 5. května 1945, v Praze začalo.

Ale to je naprosto typický jev dnešní doby. Vzpomněl jsem si přitom na doby komunismu, kdy existovalo známé církevní sdružení "Pacem in terris", které sdružovalo největší  přisluhovače režimu, kteří mu hanebně sloužili, udávali lidi a klaněli se tehdejším tyranům, stojícím v čele státu.

A podobnost s některými dnešními představiteli církve není zajisté náhodná. Na hrdiny, kteří obětovali své životy za to, abychom opět získali ztracenou svobodu, se nyní zcela zapomnělo, kdežto oslavovat zrádce a podvodníky se dnes stalo každodenním zvykem.

Pan kardinál udělal kardinální chybu, a jako svatý muž by si toho měl být vědom.

                

                                                 Kardinál Dominik Duka

          

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře