Historie se opakuje

27. květen 2015 | 11.32 |

Historie se opakuje

Pavel Havlíček


Blíží se nám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Nikdy jsme nevěřili, že ještě někdy budeme svědky toho, že inkviziční metody, jichž používala církev v 15. století k likvidaci stoupenců Husova učení, budou znovu aktuální.

Domnívali jsme se bláhově, že doby, kdy byli nemilosrdně umlčováni, ba často i usmrcováni ti, kdo statečně bojují za pravdu a spravedlnost, jsou už nenávratně pryč.

Jak krutě jsme se mýlili!

Dnes, po šesti stech letech, jsou stateční bojovníci za pravdu znovu trnem v oku současných vládců, a zejména jejich mocenskému prostředku, státní justici.

Inkviziční metody středověké katolické církve jako osvědčená metoda jejich umlčování se jí totiž nesmírně zalíbily a shledala je ohromně praktickými a účinnými.

Používala jich v dobách bolševizace naší společnosti v padesátých letech minulého století, a od těch dob jich prakticky beze změn používá až dodnes.

A není ani divu, neboť v justici působí dodnes potomci a pohrobci ne sice už církevních inkvizitorů, ale komunistických kádrů, majících na svědomí stovky nevinně vězněných a umučených v komunistických lágrech, budovaných dle nacistického vzoru.

Nikdy bychom tomu nevěřili, kdybychom neměli dnes a denně možnost sledovat na vlastní oči dlouholetý boj justice o likvidaci jednoho z nejlepších Husových stoupenců a učedníků, Ing. Jiřího Fialy.

Současní inkvizitoři jej nemíní rozhodně ponechat trvale působit na svobodě, naopak jej neustále vězní, a důsledně se snaží jeho likvidaci. Jakékoli naše snahy o jeho osvobození se prozatím míjejí účinkem.

Ale žádnou pravdu nelze navěky utajit. Až jednou vyjdou na povrch všechna fakta o tom, kdo a jak měl zájem na jeho definitivním umlčení, jistě viníci tohoto zločinu proti lidskosti stanou před soudem.

A pokud nestanou před tím pozemským, pak určitě před soudem Božím.

A ten s nimi nebude mít určitě žádného slitování.
 

Historie se opakuje. I po 600 letech u nás existuje inkvizice!

Hus před koncilem kostnickým

6. července 1415. Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém. V pozadí císař Zikmund,
zvaný "šelma ryšavá", v popředí kacíř Mistr Jan Hus

JF před koncilem vršovickým

18. července 2011. Ing. Jiří Fiala na koncilu vršovickém. V pozadí JUDr. Ondřej Lázna,
zvaný "šelma plešavá", v popředí kacíř Mistr Jiří Fiala

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře