Zvláštní rasou jsou ti naši papaláši

12. únor 2015 | 10.43 |

Zvláštní rasou jsou ti naši papaláši

              
Pavel HavlíčekZvláštní rasou jsou ti naši papaláši,
všechno spasou, a lžou nám, jen se práší.
Všichni ti lotři prozatím unikají trestu,
není tu politická vůle zavřít je do arestu.


Divná sorta lidí v naší zemi vládne,
hloupí, až kam vidí, a kradou za noci i za dne.
Všichni bez výjimky jsou šíleně movití,
však běda tomu, kdo si na ně posvítí.


Jeden tu nic nesmí, a druhý všechno může,
jeden tu lže, z druhého slovo dělá muže.
Složitým problémem však určit není,
kdo je tu nežádoucí, a kdo velebený.


Však kdo rád bere, nakonec všechno ztrácí,
a kdo dává, tomu se to zase zpátky vrací!
Než ti žrouti nám vše sežerou, my dřív se dožerem -
jednoho krásného dne odsud poběží jak s keserem! *)
kadibudka 1*)

Tento frazém dokládá emocionální stránka našeho vyjadřování. Potřebujeme-li popsat situaci s velkou intenzitou, vyjádřit to, že něco převyšuje naše obvyklé očekávání, pak nestačí běžný komentář situace: běžel rychle, ale užijeme jinou možnost nebo nějaký z frazémů, např. pelášil, běžel, až se mu hlava třásla, až se mu za patama prášilo, kouřilo apod. Jak je patrné z předchozího výkladu původu rčení běžel jako s keserem, frazém má význam běžel horlivě, rychle, obvykle s nějakou zprávou. Spojení významu rčení se zprávou dokládá jeden z dřívějších významů frazému: obcházet rychle lidi a klevetit, pomlouvat. Daný význam se do současnosti nedochoval.
Zmíněný frazém najdeme např. ve Křtu sv. Vladimíra Karla Havlíčka Borovského, a že naši předkové užívali ještě rčení jít na něco s keserem s významem: kasat se na něco, hrnout se na něco, jak dokládá Jaroslav Zaorálek v publikaci Lidová rčení.
Dříve se pro označení rychlosti běhu užíval také frazém běží jako švec s botama do jarmarku; my běháme spíše jako o závod nebo sprintujeme či lítáme.Keser 1

Příruční slovník jazyka českého definuje pojem keser jako příruční rybářskou síť,

ve které se nosí ryby do kádě.                                                 Foto: Unipetrol

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Zvláštní rasou jsou ti naši papaláši +f+ 12. 02. 2015 - 16:04
RE(2x): Zvláštní rasou jsou ti naši papaláši ceskawcela 12. 02. 2015 - 18:04