Prahory z Lán

27. prosinec 2014 | 17.21 |

Zpráva z médií - Novinky.cz

26. prosince 2014

www.novinky.cz/domaci/357255-zeman-ve-vanocnim-poselstvi-pochvalil-vladu-sve-kritiky-z-albertova-prirovnal-k-neandertalcum.html

________________________________________________

Prahory z Lán

Pavel Havlíček


Tak jsme byli opět poučeni panem prezidentem v jeho slavnostním vánočním projevu o tom, jak se máme na tomto světě chovat a koho máme uctívat.

Jenže se naskýtá otázka, zda právě on je tím, kdo je k tomu povolán. Domnívám se totiž, že k tomuto účelu je zde pouze Bůh, eventuelně lidé, kteří mluví jeho jménem, a mají naši přirozenou autoritu. A tím on tedy rozhodně není. Takového mimořádného práva si totiž člověk může získat jen sílou a kvalitou své osobnosti.

A zrovna u něj postrádám především úctu a pokoru k Bohu, která je nezbytná k tomu, aby nám někdo tlumočil jeho myšlenky. Tento dar je dopřán málokomu, a lidé poznají velmi dobře, kdo jej v sobě má. Jenom takový člověk je totiž schopen si získat naši důvěru a respekt. A to zcela přirozeně, aniž by si je jakkoliv vynucoval. Tím, že nám bude říkat, jak se nás nebojí, a jak si od nás nedá poroučet, se toho rozhodně nedomůže. Ani tím, že pronáší své sice hezké úvahy třeba o služebním zákonu, nebo o tom, jak se má chovat vrcholný politik. Ale to přece ještě neznamená, že je také chce a dokáže skutečně prosadit (a ostatně, proč se o zamezení obrovských krádeží a zpronevěr státního majetku nesnažil už v letech 1998 – 2002, kdy byl předsedou vlády?).

A už vůbec si svou pozici neupevní tím, že nás bude označovat za neandertálce, a naše oprávněné protesty za hluk řvoucí tlupy. Tím méně, pokud on sám rozhodně svým vzhledem a chováním zrovna nevykazuje znaky vyššího vývojového stupně člověka, tedy Homo erectus. On, který nechodí zrovna vzpřímeně, a navíc je to neskutečný hulvát. Toho, aby byl oprávněn nám sdělovat ušlechtilé myšlenky, určitě nedocílí tím, že se bude chovat jako slon v porcelánu, nebo jako návštěvník restaurace čtvrté cenové skupiny těsně předtím, než ho z ní hospodský násilím vyhodí.

Doporučoval bych mu, aby co nejdříve zvážil, zda je vůbec hoden pobývat v pro nás tak posvátných prostorách, jako je Pražský hrad, nebo zámek v Lánech. Zda je schopen navazovat na odkaz tak výjimečných osobností, jakou byl T. G. Masaryk v době, kdy zde ještě nejvyššími hodnotami byla pravda a spravedlnost. Hodnotami, které by naši vrcholní představitelé měli výsostně hájit nejen slovy, ale i činy, tak, jak to dělal právě tento náš velikán.

A měli bychom si vážit nejen těchto nejvyšších morálních  kvalit, ale zejména lidí, kteří je během svého života uctívali, a právě tím nás proslavili v celém světě. Takových, jakými byli třeba jeho Pátečníci, tehdejší výkvět intelektuální elity, s nimiž se pravidelně scházel a snažil se s jejich pomocí vytvořit etický základ naší první republiky.

Takových, jakým byl i jeden z nich - Karel Čapek, jedna z největších osobností naší i světové literatury, jehož 76. výročí úmrtí v těchto dnech vzpomínáme.

Zemřel nejen na následky zápalu plic, který si přivodil svou pílí a pracovitostí, ale také na to, že neunesl nesčetné útoky na svou osobu ze strany podlých zrádců, závistivců a udavačů, ale zejména tíhu zrady našich spojenců v Mnichově, kde vydali Hitlerovi naši zemi napospas.

Vezměme si příklad nejen z něj, ale i z lidí, kteří dnes ze všech svých sil bojují za myšlenky pravdy a spravedlnosti.

Tyto osamělé statečné hrdiny v jejich snaze o mravní obrodu společnosti nic nezlomí - ani to, že naši současní vrcholní představitelé hanobí a znevažují odkaz TGM, a namísto služby vlasti si pouze budují svou vlastní politickou kariéru.

Budiž čest a sláva těm, kdo bojovali a dodnes neohroženě bojují za hodnoty nejvyšší, a zejména za lidská práva, jež by měla být stavebním kamenem každé opravdové demokracie.

Karel Čapek 1

Karel Čapek           ( 9. ledna 1890  -  25. prosince 1938 )

www.lidovky.cz/penas-u-capkova-hrobu-aneb-hukot-pod-hrazi-fgq-/nazory.aspx

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře