Nejen Obecná škola vyhořela

18. prosinec 2014 | 11.33 |

Zpráva z médií - Lidovky.cz

8. prosince 2014

www.lidovky.cz/sverakova-obecna-skola-vyhorela-bydleli-v-ni-bezdomovci-p2g-/video.aspx

_______________________________________________


Nejen Obecná škola vyhořela

Pavel HavlíčekObecná škola vyhořela


PRAHA 8. prosince 2014

Jedna z budov, kde se natáčel film Jana Svěráka Obecná škola, v noci na pondělí vyhořela. Budova byla už delší dobu ve zchátralém stavu a bydleli v ní bezdomovci. Požár byl poměrně vážný, hasiči ho zdolali za dvě hodiny. Objekt byl určen k demolici, takže nevznikla žádná škoda.Tolik zpráva, kterou jsme si mohli před pár dny přečíst v tisku.

Jen suché konstatování holého faktu: Objekt byl určen k demolici, takže nevznikla žádná škoda.

Jenže - je to vůbec pravda? Nemá snad tento objekt, stejně jako řada jiných, pro nás také jistou vnitřní, nikoli jen materiální hodnotu? Nevznikne jejím zánikem ještě jiná, daleko větší škoda?

Srdce Zdeňka Svěráka, který sem kdysi chodil do školy, se v tuto chvíli jistě svírá žalem. A nejen jeho. Také všechna srdce diváků, kteří si díky jeho filmu vypěstovali k tomuto místu citový vztah.

A vůbec - nevyhořelo nám, nebo lépe řečeno v nás, také spousta jiných, daleko důležitějších věcí?

Obávám se, že ano.Vyhořela v nás schopnost tvrdě a neohroženě bránit pravdu, jak nám kázal Mistr Jan Hus.

Vyhořela v nás úcta k věcem, které by pro nás měly být posvátné. Jako například povědomí slavné historie českého národa a vlastenectví. Hrdost na to, že jsme Češi. Uznání těm, kdo se o naši vlast zasloužili a proslavili ji ve světě. Úcta k odkazu našich předků, k památce hrdinů, neváhajících v kritických chvílích za svou vlast položit i svůj život.

Vyhořela v nás úcta k současným hrdinům, kteří tyto nejvyšší hodnoty stále uctívají a snaží se je prosazovat a hájit, často i za cenu vlastního sebeobětování. K těm, pro něž prospěch celé naší země je nadřazen prospěchu osobnímu.

Vyhořela v nás úcta ke kulturním památkám a duchovním hodnotám, které nám mnohdy nenávratně mizí před očima, a zbývá po nich jen smutné prázdno. Měli bychom je chránit jako oko v hlavě, protože nám připomínají naši krásnou a slavnou minulost. Namísto toho jsme jen svědky toho, jak současní mocní boří všechno, co připomíná slavné chvíle naší historie, ať už dávné, či novější.

Vyhořela v nás úcta k lidem, uznávaným v celém světě, doma však často pomlouvaným primitivními ubožáky a nekulturními barbary, kteří v životě nedokázali udělat nic kloudného, o to více se však snaží zničit a dehonestovat jejich záslužnou práci.

Vyhořela v nás čistá lidská láska a pravé a upřímné přátelství. Jen málokdo z nás je schopen tyto hodnoty v sobě chránit jako to vůbec nejkrásnější a nejcennější, co na světě máme.

Uctívání klasických a věčných hodnot se dnes u mnoha lidí změnilo v touhu po materiálním bohatství, kteří honbě za ním obětují nejen celý svůj život, ale mnohdy i životy druhých, jež pro ně neznamenají zhola nic. Stále se jen ženou za svými hmotnými cíli, a v tomto nemilosrdném boji o místo na slunci si počínají jako predátoři, bezohledně přitom ničíce vše kolem sebe, jen aby dosáhli svého.

Zpupní a samolibí samovládci se drze zmocnili vlády v naší zemi. Porušili svůj slib pracovat pro svou vlast a její lid, jemuž mají sloužit. Těžce zklamali naši důvěru, kterou jsme jim dali, když jsme uvěřili jejich předvolebním slibům. Byly to však jen pouhé plané žvásty.

Tito lidé si proto od nás nezaslouží nic jiného, než krutý trest, a nesmíme s nimi mít žádné slitování.

Nacházejme proto k sobě navzájem cestu, sdružujme se, hledejme společné platformy a vyjadřujme vytrvale a odhodlaně naši vůli po změně současných neudržitelných poměrů.

Snažme se uhasit ničivý požár, jenž postupně zachvacuje nejen český národ, ale i celý svět.

Pokud se včas nevzpamatujeme, skončí současný vývoj nevyhnutelnou katastrofou.

Snažme se proto ze všech svých sil zabránit tomu, aby nás nepohltily síly zla, ovládající dnes naši zem i celý svět.

Adventní věnec 1

Dokážeme k sobě najít cestu? Dokážeme zabránit tomu, aby se adventní věnec proměnil ve věnec pohřební?

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře