Vám pohrdání a hanbu vám!

15. listopad 2014 | 23.10 |

Vám pohrdání a hanbu vám!

Pavel Havlíček
Vám pohrdání a hanbu vám,
ať k boji znějí zvony!
Vždyť já ne sám...
jsou nás už milióny!

Z  bývalé budovy Parlamentu vedle Národního muzea, kde probíhala konference k 17. listopadu, na nás dýchl duch dob dávno minulých. Tento objekt, po dlouhá léta marně hledající své pravé určení, slouží nyní jako prostory muzea - ale muzejním dojmem působili také jejich včerejší návštěvníci.

Všechno tu vypadalo jako za starých komunistických časů. Řečníci se střídali u pultíku, od něhož mluvil přesně před 25 lety i tehdejší předseda vlády a člen předsednictva ÚV KSČ Ladislav Adamec.

Atmosféra této budovy na nás proto působila v této chvíli mnohem tíživěji. Měli jsme pocit jakési reminiscence na bývalý režim. Stejné tváře aparátníků, oddaných a věrných služebníků strany a vlády. Jenom jich bylo o něco víc, a nebyli tu jen rudí, nýbrž hráli všemi barvami. Ale prázdnota a ubohost jejich projevů byla naprosto stejná, jako tehdy..

A jejich téma?  Prý "OSLAVA UDÁLOSTÍ 17. LISTOPADU 1989"!

Jenomže - cožpak jsou tohle ti praví hrdinové? Kdo je oprávnil vystupovat naším jménem? Byli to snad oni, kdo tenkrát pořádal v ulicích a na náměstích protestní akce proti komunistickému režimu? A přesto si skoro každý z nich neopomněl přihřát svou polívčičku a vychválit své "bojové zásluhy". Situace připomínala chvíle po druhé světové válce, kdy se vyrojilo tolik partyzánů, že by je ani všechny naše lesy neukryly.

Praví aktéři těchto událostí jsou dávno odsunuti do říše zapomnění. O revolucích se říká, že požírají své hrdiny. Pokud toto ovšem vůbec nějaká revoluce byla. Spíše šlo o zneužití občanů pro realizaci špinavých záměrů těch, kdo následně ovládli veškeré polistopadové dění.

Jak správně říkal inspektor Trachta:  "Jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí."

A tak těm, kdo spravedlivé ideály revoluce zaseli, byla nakonec veškerá úroda pošlapána a zničena loupežníky, neštítícími se ve svých metodách ničeho. Ukradli nám nejen všechen náš společný majetek, ale i naděje na rychlou přeměnu totalitního státu na svobodnou, demokratickou a prosperující zemi. Sami podvodně a bezpracně zbohatli, ale zároveň všechny poctivé pracující této země uvrhli do těžkých ekonomických problémů. Ale absolutním vrcholem jejich drzosti je, že se mnozí z nich teď dokonce farizejsky vydávají za "hrdiny sametové revoluce", i když tehdy o nich nikdo nic nevěděl. Větší neřády by člověk vskutku jen stěží pohledal.

Chtěli jsme důrazně skoncovat s komunisty a vším zlem, které nám komunistický režim způsobil.

Namísto toho však zúčtovali komunističtí a postkomunističtí zločinci s námi všemi.

A proto nelze o žádných "oslavách listopadových událostí", jak se nám snaží naše veřejné sdělovací prostředky vsugerovat, vůbec mluvit.

Pokud nějaké akce proběhnou, pak to rozhodně nebudou oslavy, ale demonstrace.

Demonstrace toho, že příště už nebudeme pouhými diváky podobně špinavé hry, jako tenkrát.

Víme, kdo tohle mizerné divadlo režíroval, kdo v něm sehrál hlavní role, a také jim všem dáme jasně najevo, co si o nich myslíme.

Ať se vypořádají se svým špatným svědomím, s tím, že je většina lidí nenávidí. Oni jsou sice  přesvědčeni o své neomylnosti a genialitě, a nějaká zodpovědnost za své činy je pro ně pojem zcela neznámý. Ale za své zločiny budou potrestáni alespoň symbolickým trestem - hanbou a pohrdáním všech řádných občanů této země.

Jejich jediným štěstím je, že dnes už není středověk se svými mučícími a vražednými torturami. Zákony této země, šité na míru zločincům, a jim sloužící prohnilá justice je bohužel potrestat nedovolí. Osudu psanců však už do smrti neuniknou.

Teprve historie jim určí jejich místo na samém dně lidské společnosti, kam takovíto lidé už dávno patří.

demonstrace 1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře