Nechat se oblbovat, či bojovat?

4. listopad 2014 | 09.05 |

Nechat se oblbovat, či bojovat?

Pavel Havlíček


Martin Ulčák 2

Ing. Martin Ulčák - bývalý předseda ÚV SSM, dnes velkopodnikatel a ezoterik

V poslední době se nám tu přemnožili lidé, prohlašující o sobě, že jsou nadáni čarovnou mocí uzdravovat nemocné, či poradit jim s vyřešením jejich životních problémů.

Samozřejmě, že si za tuto svou "službu lidem" nechají také patřičně draze zaplatit. Vždyť co by za to každý z nás dal, kdyby se rázem zbavil všech svých starostí!

Ve snaze vydělat si na lidské blbosti, tváří se dnes málem každý desátý z nás jako zázračný léčitel či ezoterik.

Jenže lidí, nadaných schopností léčit "nevyléčitelné" choroby, je dnes čím dál, tím méně. Pokud u nás nějací takoví lidé dříve existovali, pak se o to nezasloužili tím, že o sobě vyhlašovali různé smyšlené příběhy o svém nadání zázračnou uzdravující mocí.

Vzpomeňme si například na Anežku Českou, nebo na Zdislavu z Lemberka. To byly ovšem ženy, které si své svatořečení zasloužily svou úmornou celoživotní prací - péčí o těžce a smrtelně nemocné lidi v klášterních špitálech, kde denně dávaly svůj život všanc epidemiím moru nebo tyfu. Neváhaly podstoupit toto nejvyšší riziko při snaze zachránit jej lidem, kteří by jinak byli odsouzeni k těžkému a bolestnému umírání.

Považovaly to za své životní poslání a službu Bohu. Žily v křesťanské víře, doufajíce v to, že pokud prokážou svou prací prospěch těžce nemocným, budou za to odměněny jeho přízní v království nebeském. Věřily, že člověk, oddávající se mu veškerým svým počínáním, dojde za tuto svou snahu konečného uznání. A tomu také zasvětily celý svůj pozemský život.

Kolik z nás by bylo schopno ve svém životě takové oběti? Snad jen takoví, jako lékaři a zdravotní sestry, kteří dnes bojují v afrických zemích se smrtící ebolou. Je jim jasné, že každá sebemenší neopatrnost je může stát život, a přesto neváhali se vypravit do zasažených oblastí pomoci tamním lidem, mezi nimiž si smrt neúprosně vybírá nejvyšší daň.

Máme snad uvěřit takovéto úvaze ezoteriků?

Spousta lidí, si říká, že jejich osud ovlivňuje jeho jméno nebo datum narození, že se špatně narodili atd.... opak je pravdou. Pro zrání své duše, pro pochopení chyb z minulých životů, si právě každý z nás sám naplánoval všechno tak, aby to do sebe zapadlo jako kamínky v mozaice. Proto je třeba přijmout svůj osud a nebojovat... naplánovali jsme si spoustu cest, kterými můžeme jít...a tak svou myšlenkou své kroky na cestě, po které chceme jít, můžeme směřovat.... Je to jen o pochopení a poučení se z našich chyb. Problémy přetrvávají jen po dobu, co jsou nepochopeny...jakmile je problém pochopen – zmizí.


Ezoterika je jen další pákou, kterou mocní ovládají bezmocné.

Podlehnout takovýmto teoriím o tom, že člověk se má smířit se svým osudem a rezignovat na veškeré snahy ovlivnit svůj život, znamená vyjít vstříc novodobým pastevcům, jejichž jediným cílem je učinit z nás občanů jen ubohé, poslušné a neškodné stádo, jen pasivně a bezmocně poslouchající jejich rozkazy.

Nepopíráme, že lidský osud existuje – ale každý z nás je schopen jej do velké míry ovlivnit svou poctivou prací, a to nejen ve prospěch svůj, ale především svých bližních.

Každý člověk má takový osud, jaký si zaslouží.

Takový, jaký mu dopřeje nejen Bůh, ale také my, kteří se přes všechnu morální bídu dnešní doby stále snažíme žít jako řádní křesťané.

A na to, abychom naše soudobé naduté panstvo poslali do pekel horoucích, bychom měli soustředit všechny naše síly.

peklo 1
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře