Tak dost!

15. září 2014 | 09.55 |

Zpráva z médií -  Novinky.cz

12. září 2014

.

www.novinky.cz/krimi/347575-muz-obvineny-z-rozrezani-ukrajinky-je-na-svobode-chybou-soudu.html


_______________________________________________________________

                                                                             TAK DOST !

                                                                            Pavel Havlíček

Chápu, že to není dobrá situace," uvedl soudce.

Děsivé soudní eskapády, které v naší justici už dlouhá léta předvádí člověk, který tato slova vyřkl, jsou prostě nadále naprosto neúnosné.

Soudce, který přestál jen za pomoci svých kompliců už dvě kárná řízení, a nyní se dopustil dalšího těžkého provinění, nesmí už v žádném případě vykonávat funkci soudce.

Tento člověk je evidentní psychopat, protože by jinak nemohl komentovat touto idiotskou větou své neomluvitelné a tragické jednání, jehož následkem byli těžce postihováni nevinní lidé, a nyní se dokonce ocitl na svobodě úchylný vrah, schopný kdykoli kohokoli z nás zabít.

Tato situace přesáhla už veškeré meze, a proto žádáme okamžité suspendování uvedeného soudce z jeho funkce, následné přezkoumání jeho duševního stavu, a konečně jeho umístění buď do nápravného zařízení, nebo do ústavu pro duševně choré.

Nelze už nadále trpět svévoli a aroganci tohoto vyšinutého jedince, který svým jednáním jen dokazuje už beztak tragický stav naší justice.

Měl jsem možnost po celou dobu osobně sledovat několik procesů s Ing. Jiřím Fialou, předsedou občanského sdružení K 213. A mohu vám říci, že něco podobného bych si dříve nedovedl představit ani v nejhorším snu, protože jsem naštěstí nemohl zažít obludný komunistický monstrproces s Dr. Miladou Horákovou.

Ale soudce, který předsedal senátu Obvodního soudu pro Prahu 10, si v ničem nezadal s neblaze proslulým JUDr. Urválkem, který jej tehdy v padesátých letech vedl.

Po celou dobu postupoval proti obžalovanému s neuvěřitelnou arogancí a záští, překrucoval fakta, nebral v úvahu jasné důkazy a námitky obhajoby s jediným cílem – dostat tohoto bezúhonného a příkladného občana za mříže za každou cenu. Nemohl totiž, stejně jako mnoho jeho kolegů, strávit rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který prohlásil jeden předchozí rozsudek zdejších soudů za neplatný, a chtěl mu toto jeho vítězství jaksepatří "osladit".

Pokud se mu nedařilo docílit toho pro naprostý nedostatek důkazů, opatřoval si je podvodně a postupoval vůči němu arogantně a bezohledně, a to dokonce i v době, kdy dotyčný držel ve vězení v Novém Sedle 42-denní hladovku.

Proces ohledně "napadeni justiční stráže na Míčánkách", kde byl ovšem naopak on touto stráží bezdůvodně napaden a zmlácen, zcela bezostyšně zmanipuloval, a nebral v úvahu ani tak jasný důkaz, jakým byl kvalitní videozáznam, dokazující jasně jeho nevinu. Toto jeho jednání se pak stalo předmětem návrhu na kárné řízení, který na něj podala předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová. Bohužel, nebylo mu žádné kárné opatření uloženo, protože měl silné spojence, kteří mu i v tomto případě zajistili beztrestnost.

Pronásledování Ing. Jiřího Fialy neustalo ani v době, kdy utrpěl následkem těchto událostí těžký infarkt, a léčil se z něj po náročné operaci srdce v lázních Poděbrady.

Po návratu z léčení jej nechal násilně přivézt na výslech do Prahy, přičemž byl při veřejně prospěšných pracích přepaden a spoután policejním komandem z Nymburka, aby pak strávil noc na cele předběžného zadržení Ředitelství PČR. Po následujícím naprosto zbytečném výslechu, který proběhl ke všemu v neděli, jej ponechal bez prostředků, osobních dokladů a v pracovním oděvu v centru Prahy, 50 km od jeho bydliště.

Nehodláme nadále nečinně přihlížet tomu, jak v naší justici působí lidé, kteří namísto aby byli ochránci spravedlnosti a lidských práv v naší zemi, konají všechno pro to, aby je definitivně zlikvidovali.

Jeho třetí - u představitele justice zcela neomluvitelný čin - by mu měl podle pravidla "třikrát a dost" přinést zasloužený trest, kterému už dlouhá léta uniká.

Lázna a Šimíček

JUDr. Ondřej Lázna (vpředu) a jeho obhájce JUDr. Pavel Zelenka při kárném řízení 20. června 2013

u Nejvyššího správního soudu ČR v Brně

www.k213.cz/Lazna-Jeho-dalsi-existence-v-justici-je-obecnym-ohrozenim-nejvyssiho-stupne

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.33 (9x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře