Dopis Václavu Klausovi do Brixenu

21. květen 2014 | 11.30 |

Zpráva z médií - Parlamentní listy.cz

18. května 2014

www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus-po-stopach-Havlicka-Borovskeho-V-Brixenu-prednasel-o-megastatu-uslapavajicim-male-demokracie-319453

_________________________________________________________

Dopis Václavu Klausovi do Brixenu

Vážený pane exprezidente,

když jsem se dozvěděl, že jste v Brixenu, myslel jsem si nejprve, že Vás tam za trest poslal prezident Evropské unie pan Herman Van Rompuy za Vaše rouhačské euroskeptické názory, stejně, jako tam v roce 1851 poslal císař František Josef I.

známého rebela Karla Havlíčka Borovského.

Leč nebylo tomu tak. Vy jste tam jel pouze přednášet, a šířit Vaše názory i v tak vyspělé a svobodné zemi, jako je Itálie. To je velmi odvážné a smělé, jako ostatně všechny Vaše skutky, které jste učinil po dobu Vaší vlády a s buldočí vytrvalostí je konáte i nadále.

Váš projev v pro nás tak historicky významném místě, jako v Brixenu, je zvláště na pováženou, a řekl bych, že je to jen další důkaz Vaší posedlosti stát se slavným a ještě slavnějším, až budete nejslavnějším na celém světě.

Vaše výhrady vůči EU plně chápu, protože je pro nás velmi nedůstojné podrobovat se nátlaku mocenské skupiny, která se nám snaží vnutit centrální systém, likvidující naše tradice a nahradit je jakousi unifikací a infiltrací cizích produktů a nesmyslných norem.

Co však nikdy nepochopím, je, že Vám nic nebrání se těsně předtím sejít s představiteli režimu, jenž nám kdysi vnutil podobnou unifikaci, jenže ideologickou. S představiteli velmoci, jež se nás po válce zmocnila na dlouhá desetiletí, a zavedla zde totalitní systém, který náš stát nikdy předtím nezažil, a ani ho tudíž nemohl přijmout. A když se po dlouhých letech konečně zmohl na projev odporu proti tomuto násilí, bylo mu znovu důrazně vojensky připomenuto, kdo je u nás pánem. Stejně, jako se nyní mohutnou invazí snaží znovu vnutit svou nadvládu Ukrajině. A tomuto pánu, který se nestydí se svou vrozenou rozpínavostí kdykoliv vtrhnout kamkoliv, Vy přisluhujete, a snažíte se vrátit poměry tam, kde už jednou byly. O to však nikdo z nás už nestojí. Protože my chceme být konečně svobodní a nezávislí.

My totiž u nás potřebujeme skutečné vlastence, a ne takové, kteří si to o sobě jen myslí. A ti si své pozice musí vydobýt tím, že získají respekt a uznání u všech poctivých a slušných občanů této země. A tím Vy tedy rozhodně nejste a nikdy nebudete. Nikdo se nestane vlastencem tím, že bude vyjednávat za našimi zády s okupanty, ať už ze západu, či z východu. A už vůbec ne tím, že umožní rozkulačit všechno národní bohatství, vytvořené mnoha generacemi našich lidí. To se Vám podařilo jako mávnutím kouzelného proutku Vaší slavnou loupeží století, zvanou kupónová privatizace, posvěcenou v závěru Vaší vlády onou památnou amnestií, která zbavila všechny zločince veškeré viny za rozkradení státního majetku. Za takové vlastenectví Vám tedy pěkně děkujeme.

Zatímco Vaši kamarádi jsou přes svoje obrovské majetkové delikty na svobodě, bylo a je u nás vězněno mnoho nevinných lidí - nejen v důsledku špatné práce policie a justice, ale především proto, že statečně bojují za lidská práva.

Bojovníci za svobodu to ostatně u nás nikdy neměli lehké, a potýkali se s tímtéž nepřítelem, jako my dnes. Vždy byli za svou činnost pronásledováni a souzeni, a museli si svá práva těžce dobývat. Takovým příkladným vlastencem byl na rozdíl od Vás například Karel Havlíček Borovský, jehož exilové sídlo jste nyní znesvětil svou návštěvou. Ujišťuji Vás, že kdyby tam dnes žil, určitě by Vás dovnitř nepustil. To byl totiž člověk, jehož si na rozdíl od Vás všichni roduvěrní Češi nesmírně vážili, protože po pádu Metternichova absolutistického režimu se vytrvale snažil uskutečňovat naše dávné touhy po zachování českého národa ve jménu jeho slavných tradic. A to na podkladě myšlenky austroslavismu, naší existence v rámci konstituční monarchie, o níž usiloval společně s Palackým a dalšími vlastenci. Svého cíle sice nedosáhli, protože navrhovaná Oktrojovaná ústava byla v příkrém rozporu s jejich představami, stejně, jako ta dnešní s našimi. Ale kdyby se byl dočkal rozpadu Rakouska - Uherska, určitě by byl nadšen ze zrodu naší první republiky, která byla vyhlášena dne 28. října 1918.

Tehdy vznikl po dlouhé době stát, hodný naší slavné historie, a skýtající nám velké možnosti duchovního i ekonomického rozvoje. Bohužel, nebylo mu dopřáno dlouhého života.

Jistý pomatenec, který rozpoutal druhou světovou válku, brzy zhatil všechny naše naděje, a po válce se naší vlasti zmocnil jiný dobyvatel s podobnými světovládnými plány. 

Ale my už těchto uchvatitelů moci máme dost. Chceme mít konečně svůj, opravdu svobodný a demokratický stát, a nehodláme přihlížet tomu, jak znovu za našimi zády a za asistence cizích tajných služeb kujete své pikle, přehlížeje přitom hlas lidu, který by Vám měl být svatý.


 

Toto je naše země, a proto také pouze my máme plné právo rozhodovat o tom, kdo nám bude vládnout. A tím rozhodně nikdy nemůže být samozvanec, posedlý touhou po moci, pracující ve prospěch cizího státu a sledující pouze své osobní ambice.

Kdyby dnes žil T. G. Masaryk, určitě by napsal spis "Klausneriáda", v němž by jasně označil toho, kdo nese hlavní vinu na dnešním katastrofálním morálním stavu naší společnosti.

A kdyby dnes žil Karel Havlíček Borovský, určitě by Vám vzkázal:

"Kéž by nám to vlastenectví z huby do rukou přejíti ráčilo!"


V Praze dne 19. května 2014                                                                  Pavel Havlíček

Klaus srp a kladivo

Pseudovlastenec Václav Klaus

Karel Havlíček 1

Opravdový  vlastenec  Karel Havlíček Borovský

Havlíčkův dům Brixen 1

Znesvěcený exilový dům Karla Havlíčka Borovského v tyrolském Brixenu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře