Pábení o brýlích mámení

3. květen 2014 | 17.04 |

Pábení o brýlích mámení

Pavel Havlíček

    První zmínku o takzvaných "brýlích mámení" nacházíme už v 17. století v díle Jana Amose Komenského         " Labyrint světa a ráj srdce":

    V Labyrintu se Komenský nepředstavuje jako myslitel světa, nýbrž jako poutník, který světem prochází. Svět je uspořádán jako velké středověké město. Město má dvě brány; jednou se do města vchází, brána narození, a druhou se odchází - brána smrti. Komenský prochází městem, aby poznal jeho zřízení. Poutník chce toto město poznat, proto mu osud neurčuje žádné povolání. Osud mu také dovoluje si nějaké vybrat. Na cestách ho doprovází Všezvěd, který je symbolem lidské zvědavosti. Pro poutníka není však lehké poznat tento svět. Na očích má brýle mámení, které znázorňují lidskou pohodlnost, spokojující se s pouhým zdáním a doměnkami, místo skutečného poznání, co je na světě správné a nezbytné. Poutník dochází k poznání světa a je jím znechucen. Chce přeskočit hradbu světa, ale bojí se smrti. Poutník prochází jednotlivými stavy a všude je nespokojen. Všezvěd, ztráceje už trpělivost, naléhá na poutníka, aby si již vybral nějaké povolání. Nikde však nenachází správnou cestu - všude vidí faleš a násilí. V největší úzkosti je však Všezvědem opuštěn a v zoufalství pak vstupuje do nenáviděné církve.

    Komenský jedny takové brýle vlastnil - ztratily se však při požáru jeho vzácné knihovny v polském Lešně roku 1656.

pise.cz/img/322595.jpg" alt="Komenský 1">

    Dlouhá staletí pak o nich nikdo neslyšel – až v devadesátých letech 20. století zde byla při archeologickém výzkumu nalezena jakási kovová skřínka, v níž kromě cenných archiválií se nalezly i jakési středověké brýle. Archeologové byli nuceni je odevzdat tehdejší nenáviděné církvi - Komunistické straně, kde se jich zmocnil předseda vlády soudruh Wojciech Jaruzelski.  Po zjištění, že pohled přes jejich skla mu přináší osobní prospěch, a zároveň závist ostatních občanů, dal podle nich vyrobit kopie, které rozeslal všem předsedům komunistických stran spřátelených zemí.

Jaruzelski 1

    U nás je od něj obdržel soudruh Husák, který si však jejich příliš častým používáním tak zkazil zrak, že v posledních letech už měl na každé straně textu, který předčítal, vždy jen několik obrovských písmen.

    Když soudruh Husák musel v roce 1989 odejít do nuceného výseku -  pardon - výslužby, našly se ony kouzelné brýle v jeho pracovně. Jeho všetečný následovník Václav Havel je pak v rámci různých happeningů vyzkoušel, a jelikož mu pasovaly, často je pak používal. Jenže si chudák neuvědomil, že tyto brýle slouží jen bývalým soudruhům, a když je použije někdo jiný, zavedou ho tam, kam oni potřebují.

Husák 1

    A také že ano. Země se pak rychle vrátila do rukou bývalých komunistů, a již první, kdo po Havlovi nastoupil na trůn, Václav Klaus, je použil k obvyklému účelu, a to mámení. Působily spolehlivě, jen jednou ho zklamaly, když se při jeho památné krádeži pera provalil jeho loupežnický původ.

    Také Klaus nechal vyrobit od svých brýlí kopie, které rozdal lidem, určeným k převzetí politické i ekonomické moci ve státě, takzvaným kmotrům.

Janoušek 6

    Jedním z nich byl i dobrý známý soudruha Štěpána, bývalého pražského komunistického papaláše, který to tenkrát odseděl za všechny. Byl to jistý Roman Janoušek, dnes jedna z hlav stohlavé saně, která se na naši zem vrhla jako živelní pohroma. Dočasně odebrané brýle mámení si pak nasadil jako odznak moci, a jejich optikou pak pozoroval svět, jenž se mu jevil jako zdroj obživy pro jeho hladový a nenasytný chřtán.

    Jednou, když v obvyklém opojení mocí a alkoholem projížděl po ulicích své latifundie, zdálo se mu přes skla jeho čarovných brýlí, že se mu postavila do cesty jakási potemnělá postava a bránila mu v jízdě. Nevěděl, zda je to klam či skutečnost, a proto se snažil si cestu přes ni vynutit, leč ona svéhlavě stála na místě a nehodlala uhnout. Motor auta se snažil ze všech sil přetlačit její ohromnou sílu, leč marně. Postava stála na místě jako přibitá.  

    Když zjistil, že ji nepřemůže, vyrazil zmateně z vozu, vykřikuje: "Pomoc, pomoc, duch, duch!", a běžel jako o závod na nejbližší policejní stanici pro policisty.

   Dorazivše na místo, pravil jim: "Myslím, že se stalo něco divného." Policisté se jej snažili uklidnit, doprovodili ho na místo, a s vzácným pochopením vyslechli jeho poutavý příběh o tajemném duchovi.

    Když s ním po rozhovoru v  přátelské atmosféře důvěry a vzájemného porozumění sepsali protokol o té záhadné události, srdečně se s nimi rozloučil a poděkoval jim za jejich ochotnou spolupráci.

Janoušek 3

    Pak se dva roky nic nedělo. Až potom jistý prokurátor z městského soudu tohoto vzácného lidumila omylem odsoudil ke třem letům žaláře.

    Jenže to ještě netušil, že předseda senátu odvolacího soudu už má na nose ony kouzelné brýle mámení, které mu kmotr Janoušek ochotně zapůjčil, aby jeho případ skutečně objektivně posoudil, a onen omylem vynesený rozsudek zrušil.

    A nám nezbývá, než doufat, že dříve, než k tomu dojde, přijede k nám cirkus, a s ním i krásná kouzelnice Diana se svým kocourem, nosícím docela jiné kouzelné brýle.

    Až mu je na závěr večerního představení Diana sejme, před jeho zelenýma očima začnou někteří dospělí měnit barvu. Nevěrníci jsou žlutí, lháři fialoví, šedivě se zabarví kradáci a lapkové, a zamilovaní zčervenají.

    A budeme určitě velice překvapeni, kolik fialových lhářů a šedých zlodějů, vypadajících na první pohled jako slušní lidé, se před námi rázem zjeví.

    Pak teprve konečně poznáme, kdo je kdo, a nikdy se nám už nestane, abychom věřili někomu, kdo se tváří jako náš spasitel, a přitom je to jen sprostý loupežník.

Až přijde kocour 1Až přijde kocour 2

První série kocouřích brýlí je již vyrobena. Kdo má o ně zájem, může si vybrat z těchto vzorků:

cdn.adtrustmedia.com/system/files/images/621/e91609b5b0d39842e5e1333f076a33d1.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře