Kdo tu něco ukradne, tomu ruka upadne

22. duben 2014 | 12.55 |

Zprávy z médií

www.krajskelisty.cz/praha/4982-jeho-tvar-ma-barvu-jarniho-snehu-vystouple-oci-kali-krev-pise-denik-co-je-expremieru-grossovi-hovori-se-o-nejtezsi-nemoci.htm

www.super.cz/1336-syn-exprimatora-bema-amputaci-ruky-jsem-si-zaslouzil-za-svou-minulost.html

Kdo tu něco ukradne, tomu ruka upadne

Pavel Havlíček

Na Velikonoční pondělí - 21.

dubna 2014

    Toto heslo jsme dříve vídávali napsané tam, kde bylo něco cenného, co by se někomu mohlo hodit do krámu. A ono to kupodivu docela fungovalo, dokud lidé byli ještě poctiví. Jenomže to už je tak dávno, že nám to dnes připadá jako z časů krále Klacka.

    Dnes už se nám však zloději přemnožili natolik, že nám ani ten klacek proti nim nepomůže. Krade se na všech úrovních, a se společenským postavením zloděje narůstá i výše jeho lupu. Zatímco prostý občan už nemá kde brát, protože všechno už dávno ukradli naši menšinoví spoluobčané, ve státní kase kupodivu ještě stále zbývá dost peněz, aby si kterýkoli stranický či vládní velkozloděj v nažehleném obleku nabral, kolik se mu zlíbí, a to nejen na Velký pátek, kdy se otevírají poklady. Státní kasa je pro něj otevřená dokořán, a přímo ho vyzývá: Naber si, co uneseš!

    Ale Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě.

    Vidíme to na příkladu dvou příkladných politiků dnešní doby. Jednomu z nich, Stáníčkovi Grossovi, začíná uhnívat ruka, a za druhého, Pavla Béma, to dokonce její ztrátou odnesl jeho syn, protože si myslel, že se mu, stejně jako jeho tátovi, nemůže nic stát. A ejhle, ono se stalo. U Jáchyma Béma jsem ale ocenil, že na rozdíl od  svého otce dokázal říci - ten trest jsem si zasloužil, byla to moje chyba, pokusím se to odčinit. Bohu díky, že jeho syn se nepotatil.

    Bůh sice nedokáže chytit všechny zloděje, kteří dnes v našem státě kradou, protože to by musel mít minimálně Ford Lotus nebo Gripena, ale Boží oko to všechno vidí, Boží paměť registruje, a v příhodný čas bude každý zloděj Bohem potrestán. A to buď sám, anebo na dětech.

    Tak jako dnes se u nás ještě nikdy nekradlo.  Protože dříve se lidé báli Boha, karabáče, a později komunistů. Od té doby, kdy se dostali k moci a pasovali se na Bohy, poslali ho do penze a začali místo něj rozhodovat o všem. O tom, komu co nebo koho kdy seberou, kdo má na co právo a kdo ne, koho vysadíme a koho vyhodíme.

    A teď dokonce rozhodují i o tom, kdo si tu bude žít jako prase v žitě, a kdo chcípne hlady.

    A koho by se také báli, když Boha i Ježíše dávno pohřbili a sami si zajistili beztrestnost?

    A koho by se také báli, když z občanů udělali jen tupé stádo, které se nechá hnát tam, kam oni chtějí, a nezmůže se už ani na to bučení, natož na otevřenou stížnost na týrání zvířat?

    To budeme opravdu čekat, až tu všichni pomřeme hladem a žízní?

    My současné zločince bohužel asi nepotrestáme tak, jak by zasloužili. Nedokážeme tu totiž znovu zavést středověké právo, kdy se zlodějům za krádež utínaly ruce.

    Ale komunisté by se měli trestat zcela určitě. Za jejich zpupnost a troufalost, s jakou stanovili nový řád světa, který vyhovuje jen jim.

    Bůh totiž moudře stanovil křesťanský kodex, kterého by se každý slušný člověk měl držet.

    Nikomu nepřejeme nic zlého, pokud je to ovšem náš bližní. Ale tím rozhodně není ten, kdo nám soustavně škodí a okrádá nás na každém kroku.

    Věříme, že Bůh nakonec všechny zločince potrestá za porušování nejenom sedmého přikázání, ale i všech ostatních bodů Desatera, a že tento trest bude patřičně úměrný jejich provinění.

    Desatero Božích přikázání


   1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

   2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

  3. Pomni, abys den sváteční světil.

  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

   5. Nezabiješ.

   6. Nesesmilníš.

   7. Nepokradeš.

   8. Nepromluvíš křivého svědectví.

  9. Nepožádáš manželky bližního svého.

10. Nepožádáš statku bližního svého.

Gross 1

Křišťálově čistý Stanislav Gross, bývalý mašinfíra a vládyfíra, který pouze výhodně investoval peníze od strýce Vika do akcií

Bém 4

Nejlepší pražský primátor historie Pavel Bém, který byl opravdu, ale opravdu falešně vtažen do tunelu Blanka a kauzy Opencard

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře