Koncert Marty Kubišové na "Beřkovickém jaru"

19. duben 2014 | 15.49 |

Beřkovické jaro

Multižánrový kulturní a vzdělávací festival "Beřkovické jaro 2014" je pravidelně pořádán Psychiatrickou léčebnou Horní Beřkovice v rámci celorepublikového "týdne duševního zdraví". Hlavním cílem projektu je realizace festivalu, který oslovuje nejen pacienty a zaměstnance tohoto akreditovaného zdravotnického zařízení, ale také školy a odbornou i laickou veřejnost z přilehlých regionů.

"Beřkovické jaro" nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích aktivit (divadelní a hudební představení, výstavy, dramaterapie, filmy, přednášky) a zároveň se snaží o bourání bariér mezi okolním světem a psychiatrickou léčebnou, která si dlouhá léta neprávem nesla cejch něčeho negativního. Vzájemné působení těchto dvou rovin má přinést přátelskou a příjemnou atmosféru, kde si každý návštěvník najde své místo.

Díky své rozmanitosti je projekt " Beřkovické jaro 2014" určen širokému okruhu příjemců. Je věnován pacientům, jejich rodinným příslušníkům a zaměstnancům léčebny, školám, odborné i laické veřejnosti.

V Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, která oslavila 120 let své existence, se léčí šest set duševně nemocných pacientů se širokým spektrem diagnóz, včetně různých forem závislostí. Kromě odborných psychiatrických a psychologických léčebných postupů má pro pacienty velkou ozdravnou funkci pravidelné navštěvování kulturních a společenských aktivit. Hudba, divadlo či film napomáhají pacientům zachytit a pojmenovat vnitřně prožívaný chaos a posunout se na cestě k jeho porozumění a uzdravení.

                                          

Koncert Marty Kubišové na "Beřkovickém jaru"

17.

dubna 2014

    Tento koncert jsme navštívili s Jirkou Fialou, který rád přijal mé pozvání. Podotýkám, že pouze externě, i když mnozí lidé by nás nejraději viděli na druhé straně mříží, a to nejen psychiatrických léčeben. Jenže nejenom nám je dávno známo, že mnohem více psychopatů a kriminálníků pobíhá volně mezi námi, předstírajíce zdravé a zcela bezúhonné občany.

     Krásný sál multifunkčního centra v areálu léčebny byl zaplněn do posledního místečka. Bývalý zámecký kostel byl rekonstruován z prostředků norského nadačního fondu, určeného k boji proti drogovým závislostem, který jako jeden z mála kupodivu nebyl rozkraden.    

    Nedočkaví návštěvníci, obdivně si jej prohlížející, tam dychtivě očekávali příchod Marty Kubišové, tentokrát za klavírního doprovodu Karla Štolby.

    Když konečně pár minut po půl osmé vstoupila na scénu, zavládlo v sále nadšení, které však bylo vzápětí na chvíli přerušeno nefungujícím mikrofonem. Marta však neztratila duchapřítomnost a s bezprostředností jí vlastní se přivítala se všemi přítomnými skvěle i bez něj, přičemž naznačila dramatické okolnosti, které jí komplikovaly vystoupení. Jak jsme se dověděli až po konci představení, odzpívala je celé velice nachlazena, protože předevčírem musela strávit 12 hodin v chladném, větrném a deštivém počasí při natáčení pořadu "Chcete mě".

    Jakmile byl mikrofon v pořádku, okouzlila jako vždy všechny diváky svým nenapodobitelným hlasem, který, jak by řekl básník, se dotýká hvězd, a přivádí jim stejné mrazení v zádech, jako tehdy, když v jejím podání zněla v listopadu 1989 na Václavském náměstí slavná "Modlitba". Všichni jsme hlasitě aplaudovali každou její píseň, a nakonec, kdy byla nucena jako obvykle přidat "Ať mír dál zůstává s touto krajinou", se jí dostalo opět "standing ovations", a potlesk a hlasité výkřiky nadšení nebraly konce.

   Zvláště v tomto prostředí bylo doslova cítit, jakou čarovnou mocí Marta vládne, a že dokáže svým osobním charizmatem léčit a uzdravovat lidi, kteří ztrácejí víru sami v sebe, a u nichž selhávají i všechny běžné medicínské metody.

    Byl to opět skvělý zážitek a všichni jsme byli uchváceni dojmem, jaký na nás Martin skvělý zpěv a její úžasná osobnost zanechaly. Jsou lidé, kteří mají na tomto světě Boží poslání, a ona mezi nimi září jako Venuše na noční obloze.

   Po koncertě jsme už jen čekali, zda bude při svém onemocnění Marta ochotna přesto uspořádat autogramiádu. A dočkali jsme se, protože její obětavost jí nedovolí, aby své věrné diváky kdykoli zklamala.

   Měli jsme s Jirkou tu čest s ní po konci představení promluvit pár slov, a ona nás oba velmi přátelsky pozdravila, a každému ráda podepsala svou nejnovější fotografii. Popřáli jsme jí ještě příjemnou a klidnou pohodu Svátků velikonočních, a hlavně brzké uzdravení, aby mohla opět dobře zvládat onu těžkou zátěž, kterou jí přinášejí četná veřejná pěvecká vystoupení a natáčení jak pořadů "Chcete mě", tak i dokumentu, který s ní v současné době natáčí režisérka Olga Sommerová.

   Marta patří k  lidem, kteří svůj boj za naši lepší budoucnost nikdy nevzdají, a své přátele nezradí. To patří ostatně k vlastnostem, které by měly být pro každého čestného člověka zcela zásadní a samozřejmé.

    Je o ní všeobecně známo, že přes všechny překážky se vždy snaží dodržet svůj program, protože tomu, aby splnila svůj daný slib, by zabránily jen skutečně mimořádné okolnosti.

  A těmi by muselo být pouze něco, jako black out, zemětřesení, potopa, nebo konec světa.

  My spolu s ní budeme doufat, že nic podobného nás v nejbližších letech nečeká.

Marta 1

(Ukázka z kroniky Marty Kubišové, kterou vede šéfredaktor časopisu "Česká Wčela"

Pavel Havlíček)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře