Sám v životě nejsi nic

1. duben 2014 | 13.24 |

               O přátelství

              Pavel Havlíček

Jedním z největších objevů v životě je najít pravé přátelství.

Jednou z největších ztrát je ztráta tvého věrného přítele.

Jednou z největších urážek je nepřijmout ruku, kterou ti podá.

Jedním z největších omylů je pokládat za přítele někoho, kdo jím není.

Jedním z největších provinění je zradit někoho, koho máme rádi.

Cizí člověk je ti často lepším přítelem, než přítel, který se k tobě chová jako k cizímu.

_____________________________________

Sám v životě nejsi nic

Pavel Havlíček

Běda proradnému kmánu,

co pravdu na kusy trhá,

tomu kohout brzy k ránu

naposledy zakokrhá.

Prokleta buď plemena hadí,

co bratrům překážky kladou,

kdo svého přítele zradí,

ten ať leží vzhůru bradou.

Kdo velkou lásku opouští,

do pekel ho vede cesta,

sám zahyne žízní v poušti,

toho ať sám Pánbůh ztrestá.

Sám v životě nejsi nic,

to tvůj smutný osud věstí –

svým přátelům vyjdi vstříc –

v tom je pravé lidské štěstí!

Dejme sbohem zášti, zlobě,

nepadejme do smrtelné pasti!

Každý nacházej sám v sobě

lásku k lidem, národu a vlasti!

Kohout 1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře