Vrátí se ještě někdy lidé typu F. L. Věka?

31. březen 2014 | 17.34 |

Vrátí se ještě někdy lidé typu F. L. Věka?

Pavel Havlíček

"V Čechách vždy špatné časy přetrvaly věky, a ty šťastné uplynou, než se nadějem..."

Máloco dokáže dokonaleji charakterizovat osud českého národa, jako tento výrok F. L. Věka, příkladného vlastence a hlavního hrdiny románu Aloise Jiráska i televizního seriálu Jaroslava Dietla z roku 1970. V čase jeho premiéry, v roce 1971, však nastoupila již Husákova normalizace, a poslední díl, z něhož jsou dnešní citace, nesměl být uveden.

Tento seriál byl natáčen v době, kdy jsme ještě měli iluze o tom, že lze vládnout s lidmi a pro lidi. Jenže následná normalizace tyto naše naděje dlouhou pohřbila. Chtěli jsme, abychom o svém osudu rozhodovali sami, a nikoli ona východní velmoc, která si nás po válce podmanila, a její věrný nohsled, tvrdé jádro Komunistické strany Československa a její poslušní přisluhovači.

A není divu, že se tehdejším mocipánům nelíbilo, že F. L. Věk měl svůj vzor v humanitních filozofech konce 19. století, jejichž patronem byl Jean Jacques Rousseau, který např. řekl, že:

Lidé si musí být vědomi svých lidských práv!

Takovéto a podobné myšlenky byly vždy brány demagogickými vládci jako rouhačské - zejména v časech, kdy český národ usiloval o svou nezávislost, svobodu a samostatnost - ať už ve středověku, v dobách obrozeneckých, či v novodobé historii našeho státu. Kdykoli se v nás vzepjala touha po osvobození našeho národa z područí mocných, vždy to skončilo naší porobou. Tento věčný proces probíhá s neúprosnou pravidelností, a v jeho důsledku přestal onen kdysi hrdý a statečný národ bojovat za svá práva.

Naším prvním těžkým historickým šokem byla doba pobělohorská, po níž následovala dlouhá léta národní poroby. Stejně nešťastně dopadlo i naše národní obrození, smutně skončily i naše naděje za vlády Leopolda II. Dalšími ranami pak byla okupace našeho státu hitlerovským Německem a po válce dlouholeté zotročení Sovětským svazem.

Naděje na jeho zrušení tvrdě skončily ruskou okupací v r. 1968 a následnou normalizací.

V r. 1989 jsme naivně doufali, že nadvláda komunistů skončila, ale byli jsme jimi znovu tvrdě podvedeni. Nechali jsme je přežít, a tím jsme jim umožnili zmocnit se naší země nejen politicky, ale i ekonomicky. Podvodná kupónová privatizace znamenala pouze převod veškerého státního majetku do jejich rukou, a Klausova amnestie tyto tuneláře nakonec zbavila veškeré trestní odpovědnosti za tento zločin století, spáchaný na poctivých občanech tohoto státu. Potvrzením kontinuity komunistické nadvlády je například i fakt, že na pohřbu komunistického pohlavára Miroslava Štěpána jsme mohli vidět jeho velmi dobrého známého - nynějšího kmotra Romana Janouška.

Dostali jsme se tím do područí skupiny zbohatlíků, rekrutujících se z opor bývalého režimu. Stali jsme se zemí grázlů, patolízalů, fízlů, udavačů a pobertů, jimž není nic svaté. Jejich hanebné metody, ať už nastolené jejími okupanty, nebo prosazované a posvěcené našimi vládními představiteli, se staly i jádrem politiky současné vládnoucí oligarchie. Pro tu už neplatí žádná pravidla, dokonce ani základní morální kodex, běžný v kterékoliv civilizované zemi. Zůstaly tu už jen dva zákony - zákon silnějšího a zákon džungle. A to rozhodně není dobrý základ, na němž bychom měli budovat naši budoucnost.

Dokud se z těchto těžkých chorob nevyléčíme, nemáme žádnou naději na návrat spravedlnosti do naší země, jejímž nešťastným údělem je věčná nadvláda barbarů.

Na závěr ještě ocituji pár vět z posledního dílu seriálu "F.L. Věk":

Zakázané myšlenky? Oni opravdu věří, že se dají myšlenky zakázat?

Veliký ouhor vzdělal, a ten nám jednou přinese outěchu!

Ty pochodně by nám neměly uhasnout!

   

Jen ať si zadupají! Ať si dupou!

A úplně nakonec poslední symbolické věty celého seriálu, které pronáší F. L. Věk s malým chlapcem, když odjíždějí koňským povozem z Dobrušky:

Nesmíme se dát, viď?

My se nedáme!

Hyjé, hyjé!

F.L.Věk 1

F. L. Věk - český vzdělanec, humanista a vlastenec, hrdina z dob českého krále Leopolda II.

Janoušek na pohřbu Štěpána

Hrdina dnešní doby Roman Janoušek na pohřbu Miroslava Štěpána  

Chtěli jsme být bez Štěpána, teď tu máme mafiána

www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/242679/ruda-garda-i-necekany-host-kmotr-kdo-vsechno-dorazil-na-pohreb-komunisty-stepana.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře