Rozsudek ve věci Agentura MM versus Jan Šinágl

15. duben 2013 | 17.14 |

Rozsudek Krajského soudu Praha v soudním sporu Agentura MM versus Jan Šinágl

Od našeho zvláštního zpravodaje Pavla Havlíčka

Dne 15. dubna 2013 byl soudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem na Krajském soudu Praha vynesen rozsudek v soudním sporu Agentura MM vers. Jan Šinágl o 3.650.000 Kč.

Obžalovaný byl zproštěn obžaloby v celém rozsahu. Veškeré finanční požadavky žalující strany byly zamítnuty. Strana žalující musí zároveň uhradit příslušné náklady soudního řízení, vzniklé v souvislosti s tímto sporem.

Žaloba se zúžila pouze na označené pasáže ze dvou článků Jana Šinágla na jeho webových stránkách, nikoli však na dotyčné články v celém rozsahu.

Na úvod soudního jednání pronesla závěrečnou řeč právní zástupkyně strany žalující Mgr. Jana Gavlasová. V ní zopakovala všechna obvinění, která jsou součástí obžaloby, a trvala na jejím původním znění a požadované finanční úhradě.

Poté vystoupil se závěrečnou řečí právní zástupce strany žalované JUDr. Boris Kočí. V ní poukázal na právo novináře na vlastní názor, na to, že zásah soudu do osobnostních práv jednotlivce by měl být minimální, a upozornil na nedostatečnou specifikaci urážlivých výroků JŠ. U záznamů z úředních jednání, které nejsou osobní povahy, je zveřejnění dle Nejvyššího soudu možné. Stejně tak jsou veřejné povahy údaje z katastru nemovitostí. Profesionálové by také měli být připraveni snášet případnou kritiku benevolentněji. Jan Šinágl je nezávislý publicista, zastávající vžité a konkrétní názory a dává vždy k zveřejněným faktům patřičné odkazy. Dobrá pověst by měla žalující stranou být prokazována, což se nestalo. Z těchto důvodů žádá právní zástupce strany žalované návrh na zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Dále vystoupil se svou závěrečnou řečí také sám obžalovaný Jan Šinágl. Zdůraznil v ní svůj postoj nezávislého novináře se smyslem pro právo a spravedlnost. Snaží se ve svých komentářích o maximální objektivitu, vyskytnou-li se výjimečně chyby, jsou vždy neprodleně odstraňovány. Zmínil se rovněž o případu syna MM Antonína, který svými činy ohrožuje pověst svého otce mnohem více. Ostatně kdo má špatnou pověst, toho nelze ani urazit, tu si poškodil on sám svými machinacemi. Kromě toho on sám urazil už celou řadu známých osobností. Nařčeními ze lží a pomluv hází rukavici každému, kdo říká pravdu. Podává TO, ale sám lže a podvádí, a má tu drzost napadat slušné lidi. Po jeho boku se povaha HV zcela změnila a odsoudilo ji už mnoho jejích bývalých přátel a příznivců. Jednání MM je šikanózní, vědomě svou klientku podvádí, šíří pomluvy a urážky, a často lidem vyhrožuje. JŠ věří v neodůvodněnost žaloby, protože pouze užíval svobody slova a konal svou povinnost nezávislého publicisty.

Po přestávce byl vynesen soudcem JUDr. Vojtěchem Ceplem rozsudek.

Žaloba se zrušuje v plném rozsahu, a strana žalující je zároveň povinna uhradit příslušné náklady soudního řízení. Obě strany mají možnost se proti tomuto rozsudku odvolat k Vrchnímu soudu do 15 dnů od jeho vyhlášení.

Nelze očekávat, že by vyšší soudní instance tento rozsudek změnila vzhledem ke svým vyjádřením v předešlých kauzách MM. Justice je svobodná a její zásahy jsou zcela minimální, a to jen tehdy, jde-li o případ nepravdy a dehonestace zároveň. Články JŠ jsou objektivní a vyslovuje v nich svobodně své názory. Jsou širokého rozsahu, a žaloba navíc rozšiřovala obvinění i na různé nesouvisející výroky. Soud proto vyřadil výroky, které nejsou urážlivé, a osoby, jež nejsou dehonestovány a s případem nesouvisejí. Otázka žaloby v případě obsahu soukromého dopisu se řeší jen tehdy, stěžuje-li si jeho autor. Jediným důvodem zásahu soudu proto bylo pouze trestní stíhání JŠ, čímž z 15 napadených článků zbývají pouze dva odstavce, které se ho týkají.

Rozsudek je podle našeho názoru spravedlivý. Je nutno ocenit zejména zcela objektivní a nezávislý postoj soudce JUDr. Vojtěcha Cepla k otázce svobody slova, a také vyjádřit náš respekt k záslužné práci nezávislého publicisty Jana Šinágla, který podobně jako předtím předseda K 213 Ing. Jiří Fiala se ve svém soudním procesu s MM nezalekl neustávajících žalob a výhrůžek, a svůj boj za pravdu a spravedlnost dovedl do zdárného konce.

Blahopřejeme!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře