Únor rudý rodí zrůdy

25. únor 2014 | 21.46 |

Únor rudý rodí zrůdy

Pavel Havlíček

Už po dlouhý čas platí známé přísloví:

"Únor bílý pole sílí".

A dnes, v den výročí tzv. "Vítězného února", k tomu můžeme přidat další rčení:

"Únor rudý rodí zrůdy".

Na tuto událost nemáme vůbec veselé vzpomínky, protože jí začalo těžké období našich dějin, podobající se době pobělohorské. Bylo tu údobí politického i morálního útlaku národa a znesvěcení veškerých hodnot, které předtím pracně vybudovala naše První republika.

Ani dnes, po 66 letech, jsme se nedokázali vyrovnat se svou minulostí. V tomto čísle je skryta i jakási ďábelská symbolika - stačí totiž přidat ještě jednu šestku, a máme zde číslo 666, které je symbolem Satana, vyznávajícího rudou barvu, stejně jako bolševici. A té jsme si za ta léta skutečně bohatě užili. Bylo jí tu tolik, že jí ani dnes stále nemáme rádi.

Díky neschopnosti a laxnosti našich politiků, nazývaným jimi též "nedostatek politické vůle", jsme dosud nedokázali pojmenovat věci pravými jmény. A proto také mohou dnes existovat lidé, hájící neobhajitelné a hlásící se k totalitě a jejím představitelům jako ke svým modlám. Jedním z nich je poslankyně za KSČM Marta Semelová, s komunistickou zarytostí prohlašující, že Milada Horáková se přiznala k protistátní činnosti a byla tudíž vinna, a tedy po právu i s dalšími odsouzenými v tomto politickém monstrprocesu popravena, že zločinec a masový vrah Gottwald byl všemi lidmi milovaný prezident, a že zrádce Vasil Biľak byl čestný člověk a málem národní hrdina!

Je neuvěřitelné, že i dnes, po tolika letech, mohou ještě existovat lidé, hlásající takovéto bludy na úrovni středověkých inkvizitorů. A ještě neuvěřitelnější je, že mohou vychovávat své následovníky mezi mládeží, namísto aby byli pro výstrahu všem navždy umlčeni.

Po válce byli fašističtí váleční zločinci v Norimberském procesu příkladně odsouzeni, většinou i po zásluze popraveni, a tím bylo lidem dáno jasně najevo, že podobné masové zločiny proti lidskosti napříště nebudou nikomu trpěny.

Ne tak ti komunističtí.

Nejenom, že po válce u nás žádný podobný proces neproběhl, ale i současní politici se zmohli pouze na ubohý jednovětý zákon o zločinnosti komunistického režimu. Po nějakých konkrétních činech a opatřeních na zabránění opakování podobných zvěrstev samozřejmě ani stopy. Tím je prakticky zajištěna kontinuita tohoto zločinného systému, který také nerušeně dále pokračuje, byť se naši dobře maskovaní papaláši snaží vzbudit jakési zdání demokracie. Pro ně jsou všechny prostředky dobré k tomu, aby si udrželi svou moc a dosáhli svého cíle. A tím je nikoli vybudování spravedlivého státu svobodných občanů, ale naopak zajištění blahobytu pro vládnoucí oligarchii, složenou převážně z bývalých komunistů a jejich pohrobků, parazitujících na jakémkoli systému. Nízké morální úrovni lidí, pocházejících z těch nejspodnějších vrstev společnosti, odpovídá i kvalita vlád jimi vytvořených. Tato skupina lidí nemá zájem ani schopnosti vytvořit dobré životní podmínky pro všechny lidi, živící se na rozdíl od nich poctivou prací. Naopak jedinou jejich snahou je obohatit se na úkor poctivých občanů, připravit je o práci, sociální a zdravotní výhody a právo na slušný a spokojený život.

Jen díky tomu mohou dnes v politice působit jedinci, jejichž morální úroveň klesá k nule a někdy dokonce i pod ni. Jejich bezohlednost a drzost je taková, že si klidně troufnou říkat lidem do očí věci, za něž by se slušný člověk musel hanbou propadnout.

Jen díky tomu mohou dnes v justici dále působit komunističtí soudci a hrdí následovníci prokurátorů Vaše a Urválka. Stejně jako tito jejich předchůdci soudí bez jakéhokoli respektu k pravdě. Před jejich rozsudky si bohyně spravedlnosti raději zavazuje oči. Soudí totiž nikoli podle práva, jak jim jejich profese přikazuje, ale podle toho, jak to vyhovuje jim a jejich nadřízeným - tedy stejně, jako tomu bylo za komunismu. Není tedy pro ně žádným problémem přes jasné důkazy odsoudit nevinného za čin, který neprovedl, a naopak osvobodit usvědčeného zločince.

Černá barva je pro ně bílá a bílá černá.

Není pro ně žádným problémem lakovat skutečnost na růžovo, nebo si naopak vymýšlet bludy, na jaké by nepřišel ani baron Prášil.

Jsou vždy schopni a ochotni změnit barvu podle okolního prostředí, stejně jako chameleoni.

Pro tyto věčné přisluhovače zla a nepřátele dobra platí dnes naše nové přísloví:

"Únor modrý - lidé podlí!"

Nedejme se žádnými jejich barevnými efekty zmanipulovat, a suďme každého člověka podle svého vlastního zdravého rozumu.

Semelme Semelovou, rozsekejme Kalousky na kousky, suďme soudce Lázny a jiné blázny!

Bojujme proti zločinu, lži, křivdě, útlaku, nespravedlnosti.

Bojujme za pravdu.

Pokud tak včas neučiníme, vidím naši budoucnost velmi černě.

Bílá je barva naše.

Je to barva lásky, pravdy a nevinnosti.

Držme se hesla slušných lidí:

"Bojujem se Satanem, pravdě věrni zůstanem!"

Vítězný únor

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře