Andělé existují, ale nemají křídla

21. prosinec 2013 | 14.24 |

 Zpráva z médií   Novinky.cz

21. prosince 2013

Andělé existují, ale nemají křídla, tvrdí kněz

Existence andělů je jistá, vypadají ovšem jinak, než jak jsou zobrazováni, tvrdí vrchní katolický "andělolog" Renzo Lavatori. Podle něj jsou to spíš záblesky světla. Kněz, citovaný v pátek serverem Skynews to uvedl na konferenci v Římě.

Lavatori prohlásil, že téma andělů se stává s rozvojem nových náboženství znovu aktuální. "Domnívám se, že v křesťanství dochází ke znovuobjevení andělů," řekl v Římě na konferenci italské umělecké nadace, kde se probíralo křesťanské umění. "Nevidíte je, spíše je cítíte. Jsou trochu jako sluneční světlo procházející křišťálovou vázou," dodal.

Termín "angelos" se podle profesora historie Valeria Massima Manfrediho poprvé objevilo v řecké Mýkénské kultuře před více než třemi tisíci lety a znamená posel. To, že chyběl popis jejich vzhledu, popustilo umělcům fantazii, zpodobňovali je pak třeba jako lidské osoby s křídly.

Monsignor Giovanni Tonucci uvedl, že andělé jsou "čistými dušemi". "Nahlížení do historie andělů je nahlížení do kultury lidskosti," konstatovali organizátoři konference. Podle nich andělé inspirovali náboženské a filosofické myšlení a to vedlo k jejich uměleckému ztvárnění.

Není náhodou, že se konference, na níž se probíralo téma andělů, konala krátce před Vánocemi. Různorodé okřídlené postavičky slouží jako lákadlo obchodníků či jako dekorace tematických výstavek. "Není to jejich skutečná podoba. Nemají křídla a nevypadají jako cherubové," řekl Lavatori.

Anděl 1

________________________

Andělé existují, ale nemají křídla

Pavel Havlíček

Kdo jsou to vlastně andělé, a existují vůbec?

Nahlédneme-li do encyklopedie, můžeme si o nich povědět alespoň pár základních informací.

Andělé jsou mýtické nadpřirozené duchovní bytosti, které by měly být podřízeny Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi. Byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem.

Nejčastěji se s nimi setkáváme v křesťanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér, a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled.

Nejvyšší kastou mezi nimi jsou archandělé, kteří se příležitostně zjevují jako velké světelné bytosti s křídly. Jsou to andělé zvěstující na zemi Slovo Boží.

Ostatní andělé se přímo zabývají pomocí lidstvu. Patří sem strážní andělé, kteří se nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle, ale mohou nás vést na cestu pravdy. Tento andělský řád má na starosti předcházení nehodám a katastrofám.

Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti.

Člověk se podobá svému stvořiteli zejména a především svou schopností milovat a tvořit skrze lásku, svět a realitu, které je účasten. A to byl důvod, proč bylo nutné přisoudit andělským bytostem, jež jsou ze své podstaty abstraktní a bez formy, podobu bezprostředně srozumitelnou a představitelnou pro oči naší mysli. Protože se jedná o "živé bytosti" s inteligencí podobnou člověku, zdálo se logické přisoudit jim vzhled a morfologické rysy rovněž podobné člověku. Přesto však, jelikož se jedná o bytosti složené z "hmoty", když mnohem jemnější, alespoň v lidské představivosti jsou považovány za tvory "vzdušné".

_____________________________

Tolik se tedy dozvídáme z dostupných zdrojů.

Každý z nás, podle toho, jak je povahově založen, však má také své vlastní prožitky, jimiž si může doplnit své znalosti o tom, zda existují jakési vyšší duchovní síly, ovládající náš osud.

Já osobně jsem přesvědčen o tom, že tomu tak opravdu je. Několikrát jsem se totiž ocitl na rozhraní života a smrti, a vždy mi v těchto chvílích pomohla jakási nadpozemská bytost k tomu, abych mohl ještě setrvat na této zemi, a snažit se být něčemu a někomu platný. Vždy jsem se o to snažil, a nesledoval jsem jen své vlastní sobecké zájmy, jako valná většina lidí. Vždy mi byl život člověka, jehož jsem miloval, bližší, než můj vlastní. A Bůh to věděl, a proto mi prostřednictvím svých poslů vždy podal v kritických okamžicích svou pomocnou ruku. Asi to byla nějaká zvláštní čest, kterou mi dopřál, ale já vím, že je to pro mne velký závazek. Jsem mu za to velmi vděčný a snažím se mu jeho dobrou vůli ze všech svých sil oplatit.

V dnešním krutém světě nám bohužel vládnou lidé, kteří rozhodně do kategorií božských bytostí nepatří. Spíše máme dojem, že jsou to přímo poslové mocností pekelných. Jsou ovládáni nenávistí ke všemu dobrému, co na světě ještě zbylo, a vše kolem sebe bezohledně ničí hnáni závistí a chamtivou touhou po majetku a penězích. V tomto svém řádění neznají mezí a nehledí na osudy a životy druhých. Vidí smysl svého života jen v hmotných statcích, a netuší, že ani sebevětší blahobyt nikomu z nich štěstí nepřinese. Bohužel však na toto jejich kruté a bezohledné počínání doplácí i spousta slušných lidí, kteří jim padnou za oběť.

Kromě těchto satanů v lidském hávu však v našem pozemském životě potkáváme i anděly, kteří na sebe vzali lidskou podobu. Většinou je poznáme už při prvním setkání. Vyzařují totiž kolem sebe jakousi zvláštní božskou energii, která na nás okamžitě zapůsobí, a vnášejí do našich duší bezbřehý klid a pohodu. V jejich společnosti se cítíme jistí a bezpeční, a chtěli bychom být po jejich boku neustále. I na ně útočí krutá pozemská moc, ale oni jí statečně odolávají, protože užívají Boží ochrany. Vykonávají totiž vyšší poslání, které nám má sdělit, že náš boj za pravdu a spravedlnost má smysl, a že všechno zlo bude jednou po zásluze potrestáno.

Pokud potkáme takového anděla bez křídel, v lidské podobě, važme si jej, a pomáhejme strážným andělům jej ochránit před útoky bezbožníků, jimž je jedno, kolik zla a neštěstí působí svým bližním.

Oni už dávno propadli peklu, a dostane se jim za jejich zločiny toho nejkrutějšího trestu, jehož je Bůh schopen.

andělé existují

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře