Historie se opakuje

16. prosinec 2013 | 17.26 |

Historie se opakuje

Pavel Havlíček

Fiala 1

      Ing. Jiří Fiala, předseda občanského sdružení K 213

Zatímco většina našich občanů jen tiše sedí doma a láteří na poměry, osamělí hrdinové, bojující za lidská práva, se nebojí říkat své názory veřejně a také je podporovat konkrétními činy. Za své svobodomyslné názory jsou pak vláčeni po soudech a často i vězněni.

Jedním z politických vězňů současnosti je i Ing. Jiří Fiala, předseda občanského sdružení K 213, zabývající se především právy otců k dětem v rozvedených rodinách. Svou činnost ovšem neomezuje pouze na tuto oblast, ale bije se i za práva všech našich občanů.

Život tohoto statečného bojovníka za pravdu a spravedlnost není nijak lehký, protože je neustále vystaven pronásledování soudy, tedy institucemi, které by měly práva občanů hájit, namísto toho však činí pravý opak. Na Obvodním soudu pro Prahu 10 jej několikrát soudil zjevný psychopat JUDr. Ondřej Lázna. Ve zinscenovaném procesu jím byl Ing. Jiří Fiala obviněn z útoku na justiční stráž. Ve skutečnosti to byl ale on, kdo byl justiční stráží bezdůvodně napaden, když se pouze dotazoval na důvody fyzického napadení jeho kolegy. Na veškeré důkazy obhajoby, včetně videozáznamu, prokazujícího jasně jeho nevinu, tento soudce nebral ohled a před zjevnými fakty zavíral oči. Díky němu a jemu podobným strávil tento nevinný člověk už předtím třináct měsíců ve vězení. Tam také držel 43-denní protestní hladovku, na níž málem doplatil životem.

Po propuštění z výkonu trestu ho vytrvale pronásledovali i na svobodě a dohnali ho až k těžkému infarktu, kterému jen zázrakem nepodlehl, a musel se podrobit těžké kardiologické operaci. Neustali v tom dokonce ani během jeho následné lázeňské rehabilitace. Dodnes ve svých plánech pokračují s jasnou snahou jej zlikvidovat.

Odsouzený tehdy odmítl vyslechnout si rozsudek v tomto zmanipulovaném procesu, na což má ovšem zákonné právo a také to soudci Láznovi předem řádně oznámil, ten to ovšem vyhodnotil jako pohrdání soudem a následovala tvrdá odvetná akce.

V neděli dne 20. října 2012 Jiří Fiala pracoval se svými přáteli na obnově vlastnoručně vysázených alejí v okolí jeho bydliště, které byly "náhodně" téměř zničeny těsně před jeho návratem z vězení. Přitom byl surově přepaden policejním komandem Obvodního oddělení PČR z Nymburka. Ačkoliv nekladl žádný odpor, byl povalen na zem, a do očí mu policista Zajíček nastříkal pepřový sprej. Potom byl spoután a dovlečen na ředitelství PČR, kde strávil noc v cele předběžného zadržení. Následující den byl dovezen k výslechu na Obvodní soud pro Prahu 10, kde mu JUDr. Lázna sdělil obvinění, a poté ho propustil a ponechal bez peněz, dokladů a v zašpiněném pracovním oděvu svému osudu. Jak se dostane do svého 50 km vzdáleného domova, ho vůbec nezajímalo.

Toto jeho svévolné jednání nezůstalo bez odezvy, a proto s ním bylo na popud předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Ivy Brožové letos dvakrát vedeno kárné řízení. Samozřejmě, že jeho kamarádi z mokré čtvrti ho nenechali na holičkách (naposledy v říjnu t.r. na Nejvyšším správním soudu v Brně obhájce JUDr. Lázny JUDr. Pavel Zelenka), takže ani jí se nepodařilo prosadit proti němu žádné kárné opatření. To jen dokazuje, jak zoufalé poměry v naší justici panují.

Dne 9. prosince 2013 byl za svůj údajný trestný čin napadení justiční stráže odsouzen soudcem JUDr. Lubošem Vrbou z Městského soudu v Praze, kam se proti rozsudku OS pro Prahu 10 odvolal, k 7 měsícům nepodmíněně. Odsouzený proti tomuto rozsudku podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.

Vyhlásit takovýto rozsudek za čin, který se nestal, je dokladem o tom, že v našem státě existují jistí soudci, jejichž úkolem je mimo jiné likvidovat nepohodlné lidi, jako je Ing. Jiří Fiala.

Tento případ však není v jeho údělu psance jediný. Supi se na něj nyní slétají hladově jako na mršinu. Ihned poté, dne 12. prosince 2013, byl Okresním soudem v Kladně souzen za "pohrdání soudem", jmenovitě bývalým zdejším soudcem JUDr. Ladislavem Koudelkou, a předsedkyně senátu JUDr. Hauptmanová mu k jeho trestu přidala dalších 5 měsíců nepodmíněně. Zajímavé je, že žaloba byla podána až půldruhého roku poté, co k události došlo. Naopak o čerstvém rozsudku Městského soudu Praha zdejší soudci kupodivu věděli okamžitě, což je při hlemýždím tempu našich soudů rychlost přímo závratná. O tom, že o trestu bylo předem rozhodnuto, svědčí i fakt, že jeho návrh státní zástupkyně přečetla přímo ze spisu, aniž by si cokoli koncipovala. Proti tomuto soudnímu rozsudku se obžalovaný samozřejmě ihned odvolal ke Krajskému soudu v Praze.

Toto je jenom krátký úsek ze života jednoho statečného člověka, který se zvůlí české justice bojuje už celých 10 let - zatím však, jak se zdá, marně.

Prostě - kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Věci, za které je Ing. Jiří Fiala pronásledován, křivě obviňován, souzen a vězněn, jsou vyslovenými prkotinami ve srovnání s miliardovými loupežemi mafiánů, propuštěných nedávno na prezidentskou amnestii, nebo vůbec nestíhaných, kteří v nich mohou tudíž klidně pokračovat. Justice v našem státě se tak stává jejich přímým spolupracovníkem, protivníkem spravedlnosti, postrachem poctivých občanů a obhájcem zločinců.

Ing. Jiří Fiala se narodil 11. srpna, ve stejný den, jako Jan Palach. Je to náhoda, nebo osud? Myslím, že pro něj je to především závazek, aby dokázal, že jeho odhodlání bránit pravdu je stejně silné.

Pravda by nám v životě měla být nade všechno, a je naším svatým právem a povinností za ni bojovat.

Nedokázali jsme splnit odkaz Jana Palacha, který pro ni hrdinně obětoval svůj mladý život.

Nedokázali jsme splnit dávný odkaz Mistra Jana Husa, který ji po celý život hájil, a byl za ni upálen.

A proto je musí dnes následovat noví hrdinové, kteří nedopustí, aby pravda byla znesvěcována právě těmi, kdo by jí měli sloužit.

Historie se opakuje. I po téměř 600 letech u nás existuje inkvizice!

Hus Kostnice 1
   
   6. července 1415.      Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém. V pozadí císař Zikmund,

                                         zvaný "šelma ryšavá", v popředí kacíř Mistr Jan Hus


Fiala Míčánky 1
  18. července 2011.       Ing. Jiří Fiala na koncilu vršovickém. V pozadí JUDr. Ondřej Lázna,

                                           zvaný "šelma plešavá", v popředí kacíř Mistr Jiří Fiala

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Historie se opakuje františek 16. 12. 2013 - 16:08