Korytáři všech zemí, styďte se!

24. říjen 2013 | 12.19 |

Korytáři všech zemí, styďte se!

Pavel Havlíček

I dnes, jako za starých nuzných časů, potkáváme na ulicích chudé, nemocné a žebrající lidi, jimž nezbývá peněz na život, a ten se jim mění doslova v živoření, ačkoliv za to často nemohou, a do bezvýchodné situace byli dohnáni jen hamižností a pýchou současných vládců. Dnes jsem například potkal starého muže, který neměl ani na jednu krabičku cigaret, a kupoval si je tedy po jedné, nebo stařenku, belhající se o francouzské holi, a tlačící před sebou kárku, plně naloženou letáky, které rozvážela po okolí.

Bezmocných chudáků potkáváme tedy i dnes na ulici dost. Koho se nám však jaksi nedostává, jsou ušlechtilí hrdinové, kteří tyto jevy vnímají, nejsou k nim slepí a hluší, a chtějí je řešit.

Nejsou jimi rozhodně dnešní politici, vládnoucí dle hesla absolutistického krále Ludvíka XIV. "Stát jsem já" a "Po nás potopa". Ony totiž peníze nesmrdí, jak říkal už římský císař Vespasianus, když zdanil veřejné záchodky. Hlavně, že nám to sype, a na nějakou spravedlnost, sociální politiku a mravní zásady se přeci můžeme vykašlat, říkají si dnešní vládcové. Proto neváhají vyhodit i desítky milionů z našich společných peněz na svou zbytečnou volební kampaň, protože ta už nikoho z nás nemůže oslovit. Víme přece, že od současných ani budoucích politiků nemůžeme čekat nic dobrého, že jejich sliby jsou plané, a v jejich řadách není vůbec nikdo, komu bychom mohli důvěřovat. A pokud by se tam snad někdo takový omylem dostal, většina ostatních ho nemilosrdně semele a časem ho buď vyvrhne, nebo donutí táhnout se všemi ostatními za jeden provaz, ovládající uzávěry penězovodů, směřujících do jejich kapes.

Vládnoucí lotři svou krutou asociální politikou vystavují naše občany ohrožení jejich základních životních jistot, zdraví a životů. Jejich hrabivost a neochota naslouchat hlasu občanů, jimž mají za povinnost sloužit, nezná mezí. Lidmi pouze opovrhují, a vše podřizují jen svým osobním mamonářským a neřestným zájmům. Slova jako pravice, levice, sociální spravedlnost a společenský zájem jsou pro ně jen prázdnými pojmy, a sociální cítění je jim naprosto cizí.

A tak se u nás střídají jako prasata u koryta, tlačí se jedno zprava, druhé zleva, ale ve prospěch občanů nedělá žádný z nich vůbec nic. Peníze mizí v černých dírách a věčně hladové vepře nezajímá nic jiného, než držet se svého plného žlabu a hesla "urvi, co můžeš". V tomto svém bezohledném počínání nemají slitování.

Věnujme se nyní bližší charakteristice několika běžných živočišných druhů.

 

Prase domácí (Sus scrofa f. domestica) je užitečné a potřebné zvíře, které si vykrmujeme za tím účelem, abychom pak z něj měli chutnou zabíjačku, a pochutnali si na dobrém gulášku, partičce, ovárku, prejtu, jelítkách a jitrnicích, a poté ještě na výborné tlačence.

Poslanec domácí (Tribunus domesticus) je naproti tomu zvíře zcela neužitečné a nepotřebné, které si vykrmujeme za účelem zcela neznámým. Zabíjačku si během jeho poslaneckého mandátu bohužel uspořádat nemůžeme, protože je chráněn poslaneckou imunitou. Výsledkem jeho vykrmování je tedy pouze příbytek na váze, ale k sežrání takový poslanec rozhodně není. Navíc z něho po dobu výkrmu vypadávají produkty zcela nestravitelné a nepoužitelné, jako mizerné zákony, vyhlášky a přílepky, hodící se nanejvýš na výrobu recyklovaného toaletního papíru.

Poslanec evropský (Tribunus europaeus) je zvíře podobné druhu Blboun nejapný (Raphus cucullatus), známé spíše pod názvem Didus ineptus nebo Dodo. Liší se od něj jen tím, že zvířecí Dodo už je druhem vyhynulým, kdežto jeho lidskou verzi zlikvidovat nelze, neboť je zvláště oDodolný, ačkoli o jeho vyhubení již dlouho usilujeme. Napáchá totiž tolik škody, jako žádný jiný druh parazitů. Navíc má neuvěřitelnou spotřebu žrádla a chlastu, takže obživa a provoz všech Dodů nás přijde ročně na cca 2 miliardy euro. Nejvíce je Dodo podobný lenochodu, protože se pohybuje málo, nebo spíše vůbec, a téměř neustále spí. Několik našich domestikovaných exemplářů se nachází v Bruselu a jeden takový Dodo dokonce seděl ještě nedávno v našem Parlamentu. Ke všemu je Dodo v případě náhlého probuzení velmi nebezpečný, na dotěrné otázky novinářů na jeho "práci" reaguje agresivně a několik jich již pokousal.

Poslanci a ministři domácí i evropští se kromě toho liší od užitečných prasat tím, že ve svém kořistnickém snažení navíc pohrdají zákonem a spravedlností, a neštítí se ani zločinu.

A proto volám spolu se všemi slušnými občany této země:

"Korytáři všech zemí, styďte se!"

Spící Ransdorf 2

Typický exemplář druhu Tribunus europaeus


Spící Schwarzenberg 1

Typický exemplář druhu Tribunus domesticus

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře